Obavještavaju se potencijalne aplikantice za prijavu na Javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena da se rok za prijavu na navedeni Javni poziv produžuje do 4. studenog 2022. godine do 15.30 sati.

error: Content is protected !!