U četvrtak 1. prosinca 2022. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 142. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za eksploataciju prirodnog (arhitektonsko-građevnog) i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Kusačko brdo“ ležište „Tvrda ljut“ Grad Široki Brijeg s gospodarskog društva „Proin 21“ d. o. o. Široki Brijeg na gospodarsko društvo „Dinarakamen“ d. o. o. Široki Brijeg;
Odluku o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2022. godine;
Odluku o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2023. godinu. Boravišna pristojba za svako ostvareno noćenje u smještajnom objektu (po osobi) iznosi 2.00 KM, dok godišnja paušalna boravišna pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu iznosi 60.00 KM po svakom krevetu iz smještajne jedinice. Ova Odluka će se primjenjivati od 1. siječnja 2023. godine.

Vlada je prihvatila Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine, koje je izradilo Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke.

error: Content is protected !!