Danas je u Kulturnom centru u Ljubuškom pod predsjedavanjem predsjednika Tihomira Kvesića održana 19. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški.
Na dnevnom redu sjednice bilo je osam točaka:

 1. Usvajanje zapisnika sa XVIII. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2022.
  godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu na
  javnu raspravu,
 5. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi;
  a) dijela nekretnine označene kao k.č. broj: 3337, površine 148,00 m2, upisane u Posjedovni list
  broj: 105 u K.O. Prolog,
  b) nekretnine označene kao k.č. broj: 2426, površine 554,00 m2, upisane u Posjedovni list broj:
  205 u K.O. Vojnići-Dole
 6. Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne prostorije,
 7. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima Grada Ljubuškog povodom nadolazećih blagdana 2022. godine
 8. Prijedlog zakona o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta
  Nakon završetka sjednice razgovarali smo s gradonačelnikom Vedranom Markotićem koji se posebno osvrnuo na točku o Prijedlogu Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima Grada Ljubuškog povodom nadolazećih blagdana 2022. godine, točki o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2022. godinu, te točki o Prijedlogu Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu na javnu raspravu.

Prijedlogom Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima Grada Ljubuškog povodom nadolazećih blagdana 2022. godine propisuje se visina, uvjeti i postupak isplate jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom nadolazećih blagdana.
Sredstva za jednokratne pomoći osigurana su u Proračunu grada Ljubuškog, te će se isplatiti svim umirovljenicima koji ispunjavaju uvjete propisane tom Odlukom u iznosu od 100 KM.
Pravo na naknadu imaju umirovljenici koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. imaju prebivalište na području Grada Ljubuškog
 2. korisnici su najniže isplaćene mirovine u Federaciji BiH, koji će biti u isplati za mjesec prosinac 2022. godine
 3. nalaze se na listi korisnika najniže isplaćene mirovine koju je sačinio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te će biti u isplati za mjesec prosinac 2022. godine
  Utvrđeni iznos jednokratne pomoći Grad Ljubuški će sukladno zaključenom sporazumu uplatiti na bankovni račun Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, koji će iste isplatiti umirovljenicima
  Isplata jednokratne pomoći izvršit će se uz isplatu mirovina za mjesec prosinac, putem Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
  Poslušajte što je gradonačelnik Markotić rekao o toj Odluci, kao i njegov osvrt na preostali dio 19. sjednice Gradskog vijeća Ljubuški:

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!