Tek za dva dana očekuje se vrh vodenog vala na Trebižatu, navodi se u današnjem dnevnom biltenu Uprave Civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Prema posljednjem mjerenju danas u 13.15 sati vodostaj Trebižata na mjernoj postaji na Humcu iznosio je 261 centimetara.

Redovite mjere obrane od poplava se aktiviraju kada je vodopad viši od 280 centimetara.

Prenosimo obavijest:

Obavijest Federalnog hidrometeorološkog zavoda br. 08/2022 o mogućim poplavama bujicama / klizištima.

Sliv: Jadranskog mora

Područje i opis događaja: Uslijed obilnih padavina koje se očekuju tokom vikenda na

slivu Jadranskog mora, lokalno su moguća izlijevanja vodotoka iz korita.

Hidrološka prognoza se odnosi na područje srednjeg i donjeg dijela sliva rijeke Neretve i sliv rijeke Cetine (Zapadni krš).

Očekivani početak događaja: 16. 12. 2022. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 17. 12. 2022. godine

error: Content is protected !!