Na današnjoj, 20. sjednici Gradskog vijeća Ljubuški jednoglasno je usvojen Proračun Grada Ljubuškog za 2023. godinu u iznosu od 16.538.000 KM.
Prijedlog Proračuna je još na prošloj sjednici Vijeća obrazložio pomoćnik gradonačelnika Stipe Bubalo, a s obzirom da na Javnoj raspravi o Proračunu u proteklih 20-ak dana nije bilo ozbiljnijih prijedloga za izmjene Proračuna, on je jednoglasno usvojen.
Bubalo je obrazložio i Odluku o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2023. godinu, koja je, također, jednoglasno usvojena.
Za današnju sjednicu Vijeća ranije je predložen dnevni red od 11 točaka, ali je on na sjednici dopunjen sa još šest točaka, tako da je na dnevnom redu današnje sjednice bilo 17 točaka.


Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa XIX. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
 3. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
  (materijali dostavljeni za XIX. sj. Gradskog vijeća),
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Ljubuškog za razdoblje
 6. – 2027.godine,
 7. Prijedlog Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada
  Ljubuškog za 2022. godinu,
 8. Prijedlog Plana prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,
 9. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,
 10. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi
 11. Prijedlog Rješenja o:
  a) razrješenju članova Odbora za reviziju JP Parkovi d.o.o. Ljubuški,
  b) imenovanju članova Odbora za reviziju JP Parkovi d.o.o. Ljubuški,
 12. Prijedlog Rješenja o:
  a) razrješenju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2021. godinu,
  b) imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2022. godinu,
 13. Prijedlog Odluke o naplati dospjelih potraživanja JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški od pravnih osoba čiji je osnivač Grad Ljubuški, odnosno pravnih osoba koje se financiraju iz sredstava Proračuna,
 14. Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
 15. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Gradonačelniku grada Ljubuškog za sklapanje ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Ljubuškog,
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana grada Ljubuškog (2015-2025),
 17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana grada Ljubuški,
 18. Prijedlog Odluke o poništavanju Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija na korištenje poljoprivrednog zemljišta na području grada Ljubuškog

Kada je u pitanju Odluka o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada Ljubuškog za 2022. godinu važno je napomenuti da se pod subvencioniranjem podrazumijeva odobravanje nepovratnih novčanih sredstava.
Sredstva za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade planirana su u Proračunu Grada Ljubuškog za 2022.godinu u iznosu od 200 000 KM.
Iznos subvencije odredit će se ovisno o broju podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete iz te Odluke, s tim da isti ne može prijeći 4 000 KM.
Pod stambenom nekretninom u smislu ove Odluke podrazumijeva se kupnja stana/kuće ili gradnja kuće.
Dodjela subvencija izvršit će se putem javnog poziva kojeg objavljuje Gradonačelnik sukladno ovoj Odluci, sa rokom za podnošenje prijava ne kraćim od 30 dana.
Javni poziv će biti objavljen na službenoj web stranici Grada Ljubuškog, Radiju Ljubuški i Oglasnoj ploči Gradske uprave.


Detaljnije o sjednici poslušajte u integralnoj audiosnimci, te razgovoru s gradonačelnikom Vedranom Markotićem.

Integralna audiosnimka 20. sjednice Gradskog vijeća Ljubuški:

Osvrt gradonačelnika Vedrana Markotića na 20. sjednicu Gradskog vijeća Ljubuški:

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!