Na pet lokacija na području Grada Ljubuškog u srijedu je instalirano pet agrometeoroloških stanica kojima je omogućeno digitalno upravljanje zemljištem za veće prinose u poljoprivredi.

Crnopod, Studenci, Pregrađe, Šipovača i Plantaža u Ljubuškom su lokacije postavljenih stanica kojima će se pratiti različiti parametri i na osnovu toga donositi preporuke za različite agronomske aktivnosti i intervencije na poljoprivrednim površinama.

Stanice imaju prognozne modele za bolesti za 21 poljoprivrednu kulturu. Opremljene su senzorima za mjerenje brzine i smjera vjetra, vlažnosti lista, količine padalina, solarne radijacije te mjere temperature zemljišta, temperature zraka i vlažnost zraka. Prateći softver meteo stanice pruža mogućnost prikazivanja, obrade i analize prikupljenih podataka sa meteo stanice, sa ciljem predviđanja oboljenja, pojave štetočina i planiranja radova (sjetva, zaštita biljaka, žetva/berba, ishrana biljaka, pristupačnost terenu, obrada tla). U sklopu softvera postoji i modul za globalnu vremenska meteorološku prognozu, sa prikazom do sedam dana unaprijed, sa parametrima temperature zraka, vjerojatnoćom padalina, brzine i smjera vjetra, relativne vlažnostizraka, zračnog tlaka i sunčevog zračenja.

Instaliranje stanica je dio projekta „Digitalizacija općinskog upravljanja zemljištem“. Cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta lokalnih samouprava u području digitalnog upravljanja zemljištem i to kroz unaprjeđenje transparentnosti u procesu digitalnog upravljanja zemljištem, modernizaciju usluga koje pružaju lokalne samouprave i regionalnu razmjenu iskustava u ovom području.

Regionalni projekt “Digitalizacija općinskog upravljanja zemljištem” provode GIZ i tvrtka TeleGroup, u partnerstvu s Mrežom za povoljno poslovno okruženje koju predstavljaju NALED, REDAH, Gospodarska komora Republike Srpske i Gospodarska komora Crne Gore u okviru programa develoPPP njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ).

lzvor: Iks portal

error: Content is protected !!