Uslijed obilnijih padalina koje se očekuju u navedenom vremenu, na većini hidroloških postaja na vodnom području Jadranskog mora prognozira se porast vodostaja,  posebno na djelu poplavnog područja TMT , te srednje i donje Neretve sa pritocima. Obavijest o prognozi mogućih povećanja vodostaja, te pojavi mogućih bujičnih tokova obuhvaća općine i gradove: Konjic, Jablanica, Mostar, Čapljina, Grude, Posušje, Ljubuški, Široki Brijeg.

Sve informacije o aktualnim vodostajima sa svih hidroloških postaja na vodnom području Jadranskog mora, dostupne su na web stranici Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar : www.jadran.ba. Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju na vodnom području se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom obrane od poplava.

Preporuke :
Savjetujemo nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana obrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučamo dodatni oprez.
Nadležne službe civilne zaštite trebaju upozoriti stanovništvo na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte na opasnost prilaska obalama uslijed mogućih povećanja dubina i brzine tečenja vode u rijekama, te pravovremeno dati obavijest sa uputama i smjernicama za ponašanje kako bi stanovništvo bilo u mogućnosti provesti mjere u cilju smanjenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja voda.

Vodopad Koćuša ( Snimljeno:12. siječnja 2023.)

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!