U četvrtak 19. siječnja 2023. godine održat će se 147. sjednica Vlade.

U četvrtak 19. siječnja 2023. godine, s početkom u 11.ᴼᴼ sati, održat će se 147. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.
Dnevni red:

1. Izvod iz Zapisnika sa 142., 143., 144., 145. i 146. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana realizacije aktivnosti i mjera na provođenju preporuka financijske revizije Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Županijskog arhiva
4. Program rada Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
5. Program rada Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
6. Izvješće o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2022. godini
7. Tekuća pitanja.

error: Content is protected !!