U Širokom Brijegu održana 147. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Jučer je u Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 147. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Plana realizacije aktivnosti i mjera na provođenju preporuka financijske revizije Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Županijskog arhiva.

Nakon provedenih pregovora sa predstavnicima Sindikata djelatnika MUP-a Županije Zapadnohercegovačke, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor za djelatnike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Ovlašćuje se predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić za potpisivanje navedenog Kolektivnog ugovora.

Vlada je prihvatila Program rada Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu te Program rada Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Prihvaćeno je i Izvješće Civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2022. godini.

error: Content is protected !!