Roditelji Roditeljskih vijeća Gimnazija: Široki Brijeg, Ljubuški i Posušje se priopćenjem za javnost obratili aktualnoj Vladi ŽZH. U priopćenju su naveli da javno „staju“ na stranu prosvjetnih djelatnika.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Roditelji Roditeljskih vijeća Gimnazija: Široki Brijeg, Ljubuški i Posušje se obraćaju aktualnoj Vladi, obzirom da do danas nije došlo do rješenja situacije zvane ŠTRAJK i zahtijevamo da se svaki dan održava sastanak na ovu goruću temu i da se na njoj radi svakodnevno na obje strane.

Do danas, 26. siječnja 2023. godine mi nismo primijetili da se odvija bilo kakav dijalog na relaciji suprotstavljenih strana.

Ako je do sada bilo nejasno, JAVNO se svrstavamo na stranu prosvjetnih djelatnika i želimo da ustraju u svojoj borbi jer su im plaće sramotno niske.

Naša Županija je među gospodarski najrazvijenijima u državi. To je ujedno i Županija sa najskupljom potrošačkom košaricom u državi. Usporedimo li plaće naših prosvjetnih djelatnika s onima u drugim županijama, jasno vidimo kako su značajno manje.

Ovo je ujedno prilika nama roditeljima da iznesemo i određene zahtjeve obzirom da je godinama prisutan osjećaj da je obrazovanje na dnu prioriteta i van fokusa svih interesa.

OBRAZOVANJE DJECE I DIGNITET PROSVJETNIH DJELATNIKA SU VAŽNI!! NAJVAŽNIJI!

Tražimo između ostalog:

  1. povećanje kvalitete nastave (edukacijom prosvjetnih radnika);
  2. povećanje kvalitete predavanja (gradivo se ne smanjuje nego se kvalitetno obrazlaže);
  3. povećanje kulture i nivoa ponašanja kako djece tako i profesora (donošenjem adekvatnih Pravilnika ponašanja unutar i van obrazovnih prostora).

Prošlo je vrijeme suhoparnog diktiranja nastavnog gradiva. Nastava i proces ocjenjivanja trebaju biti prilagođeni današnjim generacijama kako djece tako i profesora i roditelja. Zalažemo se za moderniji pristup i digitalizaciju.

Tražimo suradnju svih institucija kako bi se, po statistici, uvele kvalitetne smjernice za profesionalniju orijentaciju učenika, na nivou kako osnovne tako i srednje škole. Tada bismo mogli imati obrazovanje prilagođeno potrebama tržišta rada.

Tražimo uvođenje ozbiljnih priprema za upis u srednje škole i fakultete, kao i strože uvjete za upis u srednje škole, podložne kontroli.

Tražimo donošenje akata na razini Županije i to:

Protokola u slučaju svih vrsta nasilja (fizičkog, psihičkog i emocionalnog) svih sudionika u procesu obrazovanja,

Pravilnika o odijevanju u obrazovnim institucijama,

Pravilnika o ponašanju u obrazovnim institucijama (učenika i nastavničkog osoblja),

Pravilnik/Poslovnik o radu Roditeljskog vijeća,

Pravilnik/Poslovnik o radu Učeničkog vijeća,

Pravilnik/Poslovnik o radu Nastavničkog vijeća,

Pravilnik o načinu izbora i rada Školskog odbora.

I na kraju, dodatna napomena: na raspolaganju je još 121 dan do kraja nastave za maturante i 128 dana do državne mature u Hrvatskoj, pa je žurna reakcija NUŽNA.

Do sada smo djecu slali na fakultet u Hrvatsku, ne tjerajte nas da ih šaljemo u Hrvatsku i u srednju školu.

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!