Povodom obilježavanja Dana Grada Ljubuškog u petak, 17. veljače s početkom u 19 sati u Kulturnom centru u Ljubuškom održati će se koncert “Posvećeno mome gradu”.

Organizator koncerta je Glazbena škola Ljubuški, a njihovi učenici će rođendan Gradu čestitati prigodnim izvedbama klasičnih djela.

Pogledajte program večerašnjeg koncerta:

1. Beauty And The Beast (A. Menken)

    Orkestar osnovne glazbene škole

2. Dva odgovora (I. Lhotka Kalinski)

    Zbor osnovne glazbene škole

3. The Tap Dancer (W. Palmer)

    Helena Udovičić, klavir, 2.r.OGŠ

 4. Dobroslavko (I. Glibota Crni)

    Ivan Gabrijel Pavlović, truba, 2.r.OGŠ

5. Clouds (J. Last)

     Lucija Međugorac, klavir, 2.r.OGŠ

6. Mađarski ples (W. Popp)

     Klara Šaravanja, flauta, 5.r.OGŠ

    Klavirska pratnja: Nadir Hošić

7. Varijacije na rusku temu  (S. Maykapar)

     Iva Pejić, klavir, 4.r.OGŠ

8. Sicilienne i Rigaudon (F. Kreisler)

    Sofija Šaravanja, violina, 5.r.OGŠ

    Klavirska pratnja: Nadir Hošić 

9. Nocturno cis-mol, br.20, op.posth. (F. Chopin)

   Ivan Mucić, klavir, 4.r.OGŠ   

10. Koncert za violinu u G-duru, I.st. (J. Haydn)

    Iva Kežić, violina, 6.r.OGŠ

    Klavirska pratnja: Nadir Hošić

11. Igra (M. Prebanda)

     Filip Dodig, klavir, 6.r.OGŠ

12. Children Suite No.1, I mov. (V. Zolotaryov)

     Ivan Barbarić, harmonika, 2.r.SGŠ

13. Elegija i čardaš iz sjeverne Hrvatske (E. Cossetto)

      Luka Dragičević, klarinet, 4.r.SGŠ

      Klavirska pratnja: Nadir Hošić

14. Etida “Un Sospiro“ (F. Liszt)  

      Lucija Bošnjak, klavir, 3.r.SGŠ  

15. Zagorska (B. Papandopulo)  

      Zbor srednje glazbene škole  

16. Cetina (M. Čačija, D. Žanko)  

      Zbor srednje glazbene škole  

17. The Magnificant Seven (E. Bernstein)

      Orkestar srednje glazbene škole  

TOČKE PRIPREMILI:

-Orkestar OGŠ i SGŠ, truba, : Ivan Sušac (točke 1.,4.,17.)

-Zbor OGŠ i Zbor SGŠ:Marko Petković (točke 2.,15.,16.)

-Klarinet: Ivan Bašić (točka 13.)

-Klaviri: Silvia Vukojević (točke 5. i 11.), Esma Bešlija (točke 3. i 7.),

 Maja Stojanović (točka 14.), Mirna Šiširak (točka 9.)

-Flauta: Ivana Zrimšek Šaravanja (točka 6.)

-Violina: Ante Slišković (točke 8. i 10.)

-Harmonika: Danijel Lovrić (točka 12.)

Organizator: GŠ Ljubuški

Ton majstor: Zdravko Grle (Pro Stage)

Ideja i izrada plakata: Maja Kožul

error: Content is protected !!