Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike su istaknuli kako su po osnovu pravosnažnih rješenja isplatili dječje doplatke za ukupno 18.834 korisnika s područja cijele Federacije BiH za što je iz federalnog budžeta izdvojeno 4.799.158,80 KM.

Kako je vidljivo iz podataka Federalnog ministarstva, na području Ljubuškog pravo na federalni dječji doplatak dobio je 425 korisnik, a za njih je isplaćeno ukupno 117.344 KM.

Zakon je propisao da pravo na dječji doplatak mogu ostvariti djeca do navršene 18. godine, ukoliko zajednički mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plaće u Federaciji.

Prenosimo priopćenje Federalnog ministarstva

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tektu: Ministarstvo) obavještava zainteresiranu javnost da je realizirana isplata prava na dječji dodatak za sva ona rješenja koja su, zaključno s 31.01.2023. godine, kao pravnosnažna zaključili nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka. Što se tiče rješenja koja su postala pravnosnažna nakon ovoga datuma ili će to tek postati u narednom razdoblju, isplata dječjeg dodatka po osnovu istih će se realizirati iz Proračuna Federacije BiH za 2023. godinu pri čemu će navedenom isplatom biti retroaktivno obuhvaćeni i oni mjeseci za koje nije bilo isplate.

Nadalje, imajući u vidu da kroz elektronsku bazu podataka nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite donose i zaključuju pravosnažna rješenja o priznavanju prava na dječji dodatak po federalnom propisu za sve dodatne informacije u pogledu statusa njihovih zahtjeva građani se trebaju obratiti ovim institucijama. Također, s obzirom da su prilikom vršenja isplata pojedine banke upozorile na određeni broj pogrešno unesenih naziva banaka kao i brojeva bankovih računa, skreće se pažnja na potrebu pažljive provjere ovih podataka prije nego isti budu dostavljeni Ministarstvu kako ne bi došlo do nepotrebnih kašnjenja u isplatama. To se odnosi i na situacije u kojima je korisnik u međuvremenu promijenio banku što nije pravovremeno prijavljeno niti korigirano.

Što se tiče podataka o realiziranim isplatama po osnovu pravosnažih rješenja zaključno s 31.01.2023. godine, one su obuhvatile ukupno 18.834 korisnika s područja čitave Federacije BiH za što je iz federalnog proračuna izdvojeno ukupno 4.799.158,80 KM. Detalji u pogledu navedenog nalaze se u narednoj tabeli.

KantonNaziv općine/gradaUkupno isplaćena sredstva po osnovu pravnosažnih rješenja u KMBroj korisnika na evidentiranih za isplatu zaključno s 31.01.2023.
Unsko-sanskiBihać38724.47106
Bosanska Krupa83611.4199
Bosanski Petrovac30239.2683
Bužim85833.83307
Cazin39315.7593
Ključ118350.2361
Sanski Most36774.31107
Velika Kladuša36512.87163
Ukupno469.362,101.419
PosavskiDomaljevac-Šamac00
Odžak4715.838
Orašje31719.74271
Ukupno36.435,54309
TuzlanskiBanovići51998.25123
Čelić67291.35402
Doboj Istok42570.45324
Gračanica26633.2563
Gradačac40322.37111
Kalesija235612.41.032
Kladanj69507.89326
Lukavac00
Sapna-Zvornik64679.42409
Srebrenik161923.3928
Teočak102252.7251
Tuzla50833.36162
Živinice95972.23322
Ukupno1.009.597,004.453
Zeničko-dobojskiBreza00
Doboj Jug28528.31118
Kakanj00
Maglaj53498.3191
Olovo19147.0648
Tešanj142047.4533
Usora14383.95117
Vareš24904.82127
Visoko89970.51267
Zavidovići42335.61148
Zenica00
Žepče00
Ukupno414.816,001.549
Bosansko-podrinjskiFoča-Ustikolina00
Goražde00
Pale-Prača00
Ukupno0,000
SrednjobosanskiBugojno296765.21.727
Busovača70841.12232
Dobretići679.446
Donji Vakuf123925.4678
Fojnica00
Gornji Vakuf-Uskoplje143650.3517
Jajce31170.2674
Kiseljak84446.83200
Kreševo18211.5159
Novi Travnik77263.12296
Travnik31784.93257
Vitez120247.4323
Ukupno998.985,504.469
Hercegovačko-neretvanskiČapljina14048.9853
Čitluk21333.9690
Jablanica71709.23226
Konjic00
Mostar247849.71.113
Neum13042.5576
Prozor-Rama97374.05367
Ravno679.446
Stolac00
Ukupno466.037,901.931
Zapadno-hercegovačkiGrude123903.9390
Ljubuški117344425
Posušje237968.2602
Široki Brijeg143658.2611
Ukupno622.874,302.028
Kanton SarajevoCentar Sarajevo82680.59251
Hadžići00
Ilidža5495.7513
Ilijaš105983475
Novi Grad Sarajevo176129.2639
Novo Sarajevo00
Stari Grad Sarajevo66009.61205
Trnovo6520.0443
Vogošća117947.3279
Ukupno560.765,401.905
Kanton 10Bosansko Grahovo4265.3124
Drvar00
Glamoč13638.9684
Kupres8133.1470
Livno74804.71308
Tomislavgrad119442285
Ukupno220.284,10771
Federacija BiHUkupno4.799.158,8018.834

Na koncu, imajući u vidu dinamiku rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji dodatak od strane centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, Ministarstvo još jednom apelira na općinske i gradske organe uprave kao njihove osnivače da ulože maksimalne napore na jačanju kapaciteta ovih institucija kako bi mogle adekvatno obavljati povjerene im poslova i zadatke, te pružiti pomoć i podršku svakom pojedincu i obitelji koji se nađu u stanju socijalne potrebe. Samo će se na taj način moći prevazići uočeni problemi u pogledu evidentnih kašnjenja u rješavanjima zaprimljenih zahtjeva stranaka što, svakako, uključuje i zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak.

error: Content is protected !!