Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. ožujka Danom neovisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade na Dan neovisnosti. Dan neovisnosti i Bosne i Hercegovine – 1. ožujka obilježava se jedan dan i to na dan samog praznika.

Imajući u vidu navedeno, obavještavamo javnost da je srijeda 1. ožujka 2023. godine neradni dan, te da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

error: Content is protected !!