U petak 24. ožujka 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 152. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji je upućen u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, uz prijedlog da se održi javna rasprava. Naime, zbog značaja područja koji se zakonski regulira te zbog zadovoljavanja potreba i rješavanja problema koji su se javili u praksi, bilo je potrebno donijeti novi Zakon.
Značajna novina odnosi se na obvezno pohađanje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u godini pred polazak u osnovnu školu. Program predškole obvezan je za svu djecu predškolskog uzrasta koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od najmanje 150 sati, kad se steknu uvjeti za to.
Ovim Zakonom predviđa se i uvođenje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju u pohađanju predškolskog odgoja i obrazovanja, a te poslove može obavljati osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u predškolskoj ustanovi.
Financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama ovim Zakonom prelazi iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa u nadležnost Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće županijskog pravobranitelja i zamjenika županijskog pravobranitelja u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Također, Vlada je donijela Odluku o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj. U ime Vlade za članove oba povjerenstva imenovani su Mirela Perić i Ivica Gavran.

Izvor: Vlada Županije Zapadnohercegovačke

error: Content is protected !!