Danas je u Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Predraga Čovića, održana 1. konstituirajuća sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U sklopu redovite procedure, na današnjoj sjednici donesena je Odluka o određivanju potpisnika platnih transakcija preko transakcijskog računa Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, a za potpisnike platnih transakcija ovlašćuju se predsjednik Vlade Predrag Čović i ministar financija Toni Kraljević.

Donesena je i Odluka o određivanju potpisnika naloga depozitnog računa javnih prihoda Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, a za potpisnike se ovlašćuju ministar financija Toni Kraljević, pomoćnik ministra za riznicu Ivanka Šimić i šef računovodstva Ivica Gavran.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Vlade Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Kristijan Zovko, Mladen Begić i Toni Kraljević, kao i Rješenje o imenovanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Vlade Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Vjekoslav Lasić, Mladen Begić i Toni Kraljević.

Također, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju članova u Povjerenstvo za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za djelatnike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, a u navedeno Povjerenstvo u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke imenovani su Mihovil Bilać i Damir Čutura. Razlozi za donošenje navedenog Rješenja ogledaju se u potrebi nadopunjavanja i detaljnijeg tumačenja pojedinih članaka Kolektivnog ugovora.

Izvor: Vlada Županije Zapadnohercegovačke.

error: Content is protected !!