Nakon provedenog zakonskog postupka Službe za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog, poduzeće “ALBA BH” d.o.o. Mostar u suradnji sa JP “Parkovi” d.o.o Ljubuški i mještanima naseljenog mjesta Prolog, odradila je sanaciju ilegalne divlje deponije otpada u Prologu, uz nerazvrstani put kroz polje, na lokaciji “Tikvenjak”, k.č. br. 6005 k.o. Prolog.

            Divlje deponije u prirodi česta su pojava unatoč sve dostupnijim načinima legalnog zbrinjavanja komunalnog, kao i krupnog i građevnog otpada.

            Na područjima na kojima se nekontrolirano odlaže otpad, posebno ako se dulje zadržava, može doći do onečišćenja tla te podzemnih i površinskih voda.

            Najčešće se cijelim područjem šire neugodni mirisi, a laki otpad raznosi vjetar. Nesavjesni građani, koji bacaju otpad na prostorima koji nisu predviđeni za odlaganje otpada, ne samo da zagađuju okoliš nego nerijetko ugrožavaju i zdravlje stanovnika.

            Glavni uzroci zagađivanja okoliša su nedovoljna svijest stanovnika koji odlažu otpad na neprimjeren način.

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuški još jednom upućuje apel i poziva sve građane da obrate pažnju na neodgovorne pojedince koji svojim ponašanjem i nelegalnim odlaganjem otpada u prirodu onečišćuju okoliš, da o svemu slobodno obavijeste nadležnu gradsku službu na kontakt telefon: 063 299 204, kako bi se poduzele zakonom predviđene mjere u suradnji sa Policijskom upravom Ljubuški.

            Budimo odgovorni!

Izvor: Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuški

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!