Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić susreo se danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu s predstavnicima Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.  Na sastanku, kojem su prisustvovali i dopremijer i federalni ministar financija Toni Kraljević, te ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, delegacija poslodavaca je čestitala premijeru i ministrima na imenovanju. Prezentirali su aktivnosti i ideje ovog Udruženja koje imaju za cilj poboljšanje poslovnog ambijenta, rasterećenja privrede i unaprjeđenja uvjeta za ekonomske reforme i razvoj u Federaciji BiH. U tom kontekstu, naglasili su da očekuju podršku premijera i Vlade Federacije BiH.

Premijer Nikšić je naglasio izuzetnu važnost partnerstva Federalne vlade i poslodavaca. Predstavnike Udruženja je upoznao s prioritetima i planiranim reformama Vlade Federaciji BiH u ekonomskoj sferi, istakavši da je opredjeljenje Vlade kreiranje ambijenta za donošenje odluka koje će dugoročno imati pozitivan efekt kako na poslodavce, tako i na radnike. U tom pravcu, i poslodavci i radnici, naglasio je Nikšić, imaju neupitnog partnera u Federalnoj vladi.

Na sastanku je dogovoreno i organiziranje šireg skupa na kojem će Udruženje poslodavaca detaljnije upoznati premijera i Vladu FBiH s potrebama poslodavaca i nužnim reformama, među kojima su, kako su istakli, rasterećenje rada i uređenje tržišta rada, kao prioritetna pitanja.

Izvor: https://fbihvlada.gov.ba

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!