Svi ljubuški maturanti dobit će po 300 KM potpore. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora maturantima Grada Ljubuškog za školsku 2022./2023. godinu vijećnici su jednoglasno usvojili na XXV. sjednici Gradskog vijeća Ljubuški.

Odluka o potpori maturantima donijeta je zbog visokih troškova pri organizaciji mature na prijedlog gradonačelnika Vedrana Markotića koji je istaknuo kako će Grad Ljubuški uz potpore maturantima iz Ljubuškog iznaći načina da pomogne i maturantima koji idu u jednu od ljubuških srednjih škola, a ne žive u Ljubuškom.

– Prošle godine su Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke i Grad Ljubuški pokrili troškove maturalne večere, a sada idemo korak dalje s potporom od 300 KM. Prema našoj procjeni za ovu namjenu bit će izdvojeno između 80.000 i 90.000 KM. Imamo određen broj učenika iz drugih općina i gradova, a većinom su to učenici iz Hercegovačko-neretvanske županije, a naći ćemo načina da i njima pomognemo i da ih ne razdvajamo od njihovih kolega iz razreda. Nadamo se da će u idućim godinama i njihovi općine i gradovi iz kojih dolaze uvesti nešto slično kao što smo mi – rekao je gradonačelnik Markotić.

Kako bi ostvarili pravo na isplatu potpore maturanti su dužni ukoliko pohađaju srednje škole na području Grada Ljubuškog, nalaziti se na popisu maturanata koje su sastavili ravnatelji srednjih škola s područja Grada Ljubuškog te u ostavljenom roku dostaviti broj žiro-računa na koji će se izvršiti uplata potpore, a ukoliko pohađaju srednje škole u drugim općinama/gradovima, dostaviti potvrdu srednje škole da su učenici završnog razreda srednje škole u školskoj godini 2022./2023., presliku CIPS-ove osobne iskaznice i broja žiro-računa na koji će se izvršiti isplata potpore.
Javni poziv za maturante objavljen je službenoj stranici Grada Ljubuški www.ljubuski.ba.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s posljednje sjednice Vijeća Informaciju o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu Crvenog Križa Ljubuški dao je ravnatelj Crvenog križa Ljubuški Viktor Grbavac. Grbavac je govorio o aktivnostima Crvenog križa s posebnim naglaskom na rad Pučke kuhinje i poboljšanju uvjeta za rad.

Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu Turističke zajednice Grada Ljubuškog podnijela je direktorica Turističke zajednice Ljubuški Veronika Pinjuh koja je nabrojila aktivnosti u prošloj godini koje su se odnosile na što bolje predstavljanje turističkih potencijala Ljubuškog što će biti zadaća i u ovoj godini.

Na dnevnom redu održane sjednice bilo je ukupno 9 točaka, među kojima i Informacija o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu Crvenog Križa Ljubuški te Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu Turističke zajednice Grada Ljubuškog. Sve točke o kojima se glasovalo vijećnici su usvojili jednoglasno.

Radio Ljubuški/ljubuški.ba

error: Content is protected !!