Udruga Dignitet iz Mostara u suradnji sa Udrugom “Pravi Put” Grude, organizira besplatnu radionicu pod nazivom 
„Unaprjeđenje položaja žene u Hercegovini“ koja će se održati u ponedjeljak 19. lipnja u Hotelu Bigeste s početkom u 18 sati.
“𝐔𝐧𝐚𝐩𝐫j𝐞đ𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐨ž𝐚𝐣𝐚 ž𝐞𝐧𝐞 𝐮 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢” je projekt koji je usmjeren na doprinos poboljšanju samopoštovanja i individualnog dostojanstva žena u svim sferama javnog, političkog, društvenog i privatnog života. Edukacije će uključivati sljedeće teme i biti će provedene u skladu s potrebom grupe žena: upoznavanje sa ženskim pravima, mehanizmima zaštite, feminizmom, aktivizmom, prevencijom nasilja, važnosti očuvanja mentalnog zdravlja uz postavljanje pozitivnih granica u cilju preventivnog djelovanja u borbi za sprječavanje rodno zasnovanog nasilja i sagorijevanja na poslu, postavljanjem pozitivnih granica u svakodnevnim privatnim i poslovnim odnosima…
Provedba projekta ima za cilj putem dvanaest jednodnevnih edukacija na širem području Hercegovine pružiti kontinuiranu podršku u prevenciji, prepoznavanju i savladavanju stresa i rodno zasnovanog nasilja. Program edukacija je namijenjen za 180 direktnih sudionica s područja Hercegovine. Putem savjetodavne pomoći pružit će se dodatna podrška za žene te će se ukazati na mehanizme zaštite.
Planirano je do 15 osoba po događaju, a prijaviti se možete do 16.06.2023
putem e-maila pravi.put.udruzenje@gmail.com.

Nakon radionice planirana je večera za sve sudionice radionice.

error: Content is protected !!