Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministra financija Tonija Kraljevića, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku s obzirom da nije u pitanju složen i opsežan zakon.

Izmjenom je propisano da nadležnost riznice uključuju, između ostalog, prikupljanje svih sredstava javnog sektora i financijske transakcije u proračunu i vanproračunskim fondovima, kao i utroške javnih prihoda po osnovu poreza, taksi, naknada, doprinosa, kazni i ostalih javnih prihoda, transfera, donacija, kao i primitaka od nefinancijske i financijske imovine i zaduživanja.

Druge izmjene se, između ostalog, odnose na propisivanje novih definicija kada je riječ o pojmovima interne kontrole i javnih novčanih sredstava.

Kako je navedeno u obrazloženju Ministarstva, razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona sadržani su, prije svega, s ciljem harmonizacije i usklađivanja odredbi ovog zakona s odredbama drugih propisa, odnosno sa Zakonom o proračunu u FBiH i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH.

Danas je Vlada FBiH primila na znanje Konsolidirani izvješća o izvršenju proračuna FBiH, te županija, općina i finansijskih planova vanproračunskih fondova FBiH za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine.

Izvještaj je rađen na osnovu financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, županija, gradova i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova u FBiH (deset županijskih službi za zapošljavanje, deset županijskih zavoda zdravstvenog, tri županijske direkcije za ceste, Federalnog zavod za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).

Ukupan financijski rezultat na nivou proračuna FBiH iznosi 11,2 milijuna KM, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosio 209,6 miliona KM, a na nivou županija iznosi 55,2 milijuna KM, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosio 109,4 milijuna KM. Ukupan financijski rezultat na razini općina iznosi 141,3 milijuna KM, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosio 132,9 milijuna KM. Na razini vanproračunskih fondova ukupan financijski rezultat iznosi 12,1 miliona KM, a u istom razdoblju prošle godine iznosio je 11,3 milijuna KM.

Ukupni tekući transferi za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH ostvareni su u iznosi od 1.147,1 milijuna KM, što predstavlja rast od 26,4 posto u odnosu na njihovo ostvarenje u istom periodu 2022. godine.

Ukupni konsolidirani prihodi za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.854,4 milijuna KM što je za 13,7 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kada je riječ o ukupno ostvarenim kapitalnim transferima za sve razine vlasti u FBiH, u promatranom razdoblju  bilježe povećanje od 20,9 posto i iznose 22,5 milijuna KM.

Na razini FBiH ukupni tekući transferi su ostvarili rast od 27,8 posto u odnosu na isto razdoblje od prošle godine, i isti iznose 890,2 milijuna KM.

Izvor:Ljportal

error: Content is protected !!