Vlada Federacije BiH na 7. redovnoj sjednici je donijela odluku po kojoj se ove godine odriče nabavke automobila u iznosu od dva milijuna KM, a taj novac će biti preusmjeren na liječenje djece oboljele od cistične fibroze. Ovo je prvi put da se ministri odriču automobila, a rješava se problem oboljele djece za ovu godinu. Zaduženo je ministarstvo zdravlja da od sljedeće godine pronađe sistemsko rješenje da ovaj lijek za rijetku bolest uđe na A listu.

„Drago mi je, i čas mi je da mogu biti glasnik dobrih vijesti. Upravo je Kolegij Vlade predložio Vladi tijekom rasprave o izmjenama i dopunama Proračuna da se sredstva koja su namijenjena za nabavku službenih automobila, pozicija nabavka opreme na službi za zajedničke poslove Vlade Federacije, u iznosu od dva milijuna KM prenamjeni u svrhe kao pomoć oboljelima od cistične fibroze. Da se razumijemo, to je ad hoc mjera, to je palijativna mjera, ali itekako dobro došla u ovom trenutku i koja samo treba dinamizirati sustavno riješene ovog problema“, kazao je u obraćanju medijima Toni Kraljević, ministar financija i dopremijer Vlade FBiH.

Podsjetimo, roditelji čija djeca boluju od cistične fibroze sredinom lipnja održali su prosvjed ispred zgrade Federalnog ministarstva zdravstva. Okupljeni su bili samo s jednim zahtjevom, a to je ista prava za svu djecu u Bosni i Hercegovini. Roditelji djece s cističnom fibrozom lijek u Federaciji Bosne i Hercegovine moraju platiti 500.000 KM, dok su isti lijekovi u RS besplatni. Terapija za godinu dana košta gotovo pola milijuna KM. Tražili su od predstavnika Federalnog ministarstva zdravstva i Vlade Federacije BiH da se za 28 djece s dijagnozom cistična fibroza po hitnom postupku omogući nabavka lijeka Kaftrio kako bi se spasili njihovi životi!

Ljportal

error: Content is protected !!