Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH poziva lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) Bosne i Hercegovine (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski brod i Brčko distrikt) i/ili javne ustanove u području socijalne skrbi, organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje djeluju u području socijalne skrbi.

Ciljevi Poziva:

  • pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu razvoja lokalne zajednice, socijalne revitalizacije, osnaživanja područja naseljenih pripadnicima hrvatskog naroda;
  • socijalni razvoj lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti socijalnih usluga i ulaganja u lokalnu javnu infrastrukturu, opremanja, izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne i socijalne namjene;
  • jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga u svrhu razvoja, širenja, regionalne ravnomjernosti i dostupnosti visokokvalitetnih institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ranjive skupine;
  • jačanje prekogranične suradnje sa ustanovama socijalne skrbi, organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Republike Hrvatske.

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 633.000,00 eura

Rok za podnošenje prijava teče od dana objave Poziva i traje do 2. kolovoza 2023. 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

error: Content is protected !!