Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu s najavama visokih temperatura u mjesecu srpnju, a u okviru svojih nadležnosti u oblasti zaštite na radu, daje preporuke poslodavcima da svoje poslovanje usklade s trenutnim vremenskim uvjetima i poduzmu sve potrebne mjere za zaštitu svojih radnika.

Iz resornog ministarstva apeliraju na poslodavce da razmotre mogućnost obustave rada i rada na otvorenom u vremenu od 12 do 17 sati, a sukladno svojim rasporedima i rokovima, kako radna mjesta ne bi trpjela istu nastavu nakon 17 sati. . Ukoliko zbog organizacije rada ovu preporuku nije moguće ispoštovati na ovaj način, Ministarstvo preporuča poslodavcima da radnicima koji poslove obavljaju na otvorenom pomaknu početak radnog vremena na šest sati ujutro.

Iz resornog ministarstva poslodavcima preporučuju da radnicima s utvrđenim kroničnim bolestima omoguće korištenje godišnjeg odmora za vrijeme visokih temperatura, kao i korištenje odmora sukladno zakonu, kolektivnom ugovoru ili pravilniku o radu.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić apelira na poslodavce da svoje poslovanje i izvođenje radova na otvorenom usklade u skladu s preporukama kako bi zaštitili svoje ljude koji su najvrjedniji resurs, te podsjeća da sve može biti kompenzirani osim za dobre i kvalitetne radnike.

„Poslodavcima preporučamo da na najbolji mogući način osiguraju nesmetano odvijanje poslovanja, ali i da zdravlje radnika ne bude ugroženo. Prema utvrđenoj organizaciji rada, svaki od poslodavaca svakako može pronaći model po kojem će moći ispoštovati preporuke Ministarstva koje se tiču ​​rasporeda radnog vremena, korištenja godišnjeg odmora, dopusta i svega ostalog što će doprinijeti kvalitetno obavljanje poslova i zaštita radnika“, istaknuo je ministar Delić.

Ministarstvo preporuča poslodavcima da, prema svojim mogućnostima, osiguraju adekvatniju odjeću za radnike u ustanovama, tvrtkama, te državnim tijelima i drugim pravnim osobama, kao i adekvatnu odjeću na službenim događanjima (sjednice Sabora, Vlade i sl.). ), prilagođena visokim temperaturama.

Preporuke Federalnog ministarstva rada i socijalne politike temeljene su na odredbama članka 9. stavak 5. Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20).

error: Content is protected !!