U srijedu 12. srpnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 12. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.


Donesen Program rada Vlade za 2023. godinu

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, koji je upućen u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. U skladu sa Strategijom razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. – 2027. godine, koja je jedan od temelja za izradu Programa rada Vlade, definirana su tri ključna strateška cilja raspoređena u jedanaest prioriteta koji se međusobno dopunjuju i usko su povezani, a koje će Vlada kroz programe rada županijskih tijela implementirati u periodu 2021. – 2027. godine: Ekonomski razvijena Županija kroz sljedeće prioritete: povećati konkurentnost poduzetništva i privući ulaganja, povećati konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, razviti turističku ponudu; Društveno odgovorna Županija kroz ove prioritete: povećati kvalitetu zdravstvene i socijalne zaštite stanovništva, povećati kvalitetu i konkurentnost obrazovanja i uskladiti obrazovanja i uskladiti obrazovanje s potrebama tržišta rada, kreirati pozitivno ozračje za razvoj mladih i športa te Učinkovito organizirana Županija kroz sljedeće prioritete: učinkovita, otvorena i odgovorna javna uprava, učinkovit sustav sigurnosti građana i zaštite i spašavanja, učinkovit sustav gospodarenja okolišem, učinkovit sustav razvoja i održavanja lokalne i regionalne infrastrukture, učinkovit sustav upravljanja kulturno-povijesnom baštinom.


Vlada je usvojila Izvješće o radu Agencije za privatizaciju Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu i Program rada Agencije za privatizaciju Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu;


Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, koju je donio Upravni odbor Agencije;


Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i supružnicima umrlih razvojačenih branitelja za period kolovoz – prosinac 2023. godine, kojom se utvrđuje da će se za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade u navedenom razdoblju i dalje primjenjivati koeficijent 1,20;


Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, a razlog za donošenje ove Odluke je činjenica što u srpnju 2023. godine Upravnom vijeću Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke prestaje četverogodišnji mandat. Obveza raspisivanja Javnog oglasa određena je Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao i općim aktima Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke;


Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za predlaganje kandidata u Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Županije Zapadnohercegovačke iz razloga što je Upravnom odboru Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje prestao dvogodišnji mandat;


Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na ribolovnoj zoni Široki Brijeg i ribolovnoj zoni Grude. Skupština Županije Zapadnohercegovačke je na svojoj 31. sjednici donijela Zakon o slatkovodnom ribarstvu. Sukladno članku 29. navedenog Zakona, Vlada Županije Zapadnohercegovačke donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava na prijedlog Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke.

Rješenja o razrješenju i imenovanju

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju branitelja Zavoda u Županijskom zavodu za pravnu pomoć, kojim se za branitelja Zavoda imenuje Mirjana Biško iz Posušja;


Rješenje o razrješenju v. d. direktora poduzeća „Novogradnja – zanatstvo“ d. d. Široki Brijeg, kojim se Vlado Marušić iz Širokog Brijega razrješava dužnosti v. d. direktora navedenog poduzeća;


Rješenje o imenovanju v. d. direktora poduzeća „Novogradnja – zanatstvo“ d. d. Široki Brijeg, kojim se Vlado Ćorić iz Širokog Brijega imenuje za v. d. direktora navedenog poduzeća;


Rješenje o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude. Za imenovanje člana u navedeni Školski odbor u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke predlaže se Ivan Žulj iz Gruda;


Rješenje o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude. Za imenovanje člana u navedeni Školski odbor u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke predlaže se Marija Tomić iz Gruda;


Rješenje o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole Drinovci. Za imenovanje člana u navedeni Školski odbor u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke predlaže se Nikica Tomas iz Gruda;


Vlada je donijela i Rješenje o razrješenju stalnog člana Povjerenstva za europske integracije u Sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini ispred Županije Zapadnohercegovačke, kojim se dužnosti razrješava Vesna Pehar, dok je za novog člana navedenog Povjerenstva imenovan Ivan Jurilj, ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.

Izvor: VŽZH

error: Content is protected !!