Odlukom Vlade Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH), a na prijedlog Ministarstva financija, na račune proračunskih korisnika ove županije danas je uplaćeno po 615,50 konvertibilnih maraka naknade troškova za vrijeme korištenja godišnjeg odmora – regres.

Prema riječima dopredsjednice Vlade ŽZH i ministrice financija Blagice Leko sukladno Odluci Vlade ŽZH regres za ovu godinu je , kao i ranije, obračunat u iznosu od 50 posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije isplate za što se iz ovogodišnjeg proračuna ŽZH ukupno izdvaja 1.240.193,00 KM.

Odluku o utvrđivanju visine i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2023. godinu Vlada ŽZH je donijela na jednoj od svojih posljednjih sjednica održanoj u Širokom Brijegu.

„Isplata naknade obavljat  će se temeljem rješenja o korištenju godišnjeg odmora  za 2023. godinu, koja proračunski korisnici za svoje  uposlenike dostavljaju Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke uz propisani obrazac“, navodi se u spomenutoj Odluci Vlade ŽZH.

Inače, pravni temelj za donošenje Odluke o utvrđivanju visine i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2023 sadržan je u Zakonu o izvršenju proračuna, gdje je propisano da osnovicu za obračun plaće, visinu naknade za topli obrok i visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora utvrđuje Vlada ŽZH-a na prijedlog Ministarstva financija i članka 10. Odluke o naknadama iz osnove materijalnih prava zaposlenih kod korisnika proračuna u ŽZH-u. Tu je navedeno da zaposleniku pripada naknada na ime korištenja godišnjeg odmora – regres te da će Vlada, ovisno o priljevu sredstava u proračun, za svaku proračunsku godinu posebnim aktom utvrditi visinu i način isplate naknade na ime korištenja godišnjeg odmora. Prošle godine visina regresa iznosila je 547,50 KM.

FENA

error: Content is protected !!