Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m 10. redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u utorak 8. kolovoza 2023. godine, s početkom rada u 1000 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

Dnevni red:

  1. Pregledaj… Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
  3. Pregledaj… Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ( skraćeni postupak),
  4. Pregledaj… Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
  5. Pregledaj… Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,
  6. Pregledaj… Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama,
  7. Pregledaj… Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.3636/8 k.o. Ljubuški,
  8. Pregledaj… Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu,
  9. Pregledaj… Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.
  10. Pregledaj… Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

Izvor: skupstina-zzh.ba

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!