U utorak 25. srpnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 14. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Izdvojena sredstva za šport i za programe kulture


Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za šport“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, kojom se odobrava raspodjela dijela sredstava u iznosu od 532.160,00 KM. Sredstva namijenjena za šport se dodjeljuju: Gradu Široki Brijeg 111.000,00 KM, Gradu Ljubuški 231.660,00 KM, Općini Grude 101.500,00 KM i Općini Posušje 88.000,00 KM. Preostali iznos namijenjen za programe iz športa, koji iznosi 247.840,00 KM, Vlada Županije Zapadnohercegovačke će raspodijeliti naknadnim donošenjem odluke o programu utroška preostalog dijela sredstava.


Odluku o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Ovom Odlukom odobrava se raspodjela dijela sredstava u iznosu od 131.500,00 KM. Sredstva namijenjena programima kulture dodjeljuju se: Gradu Široki Brijeg 41.500,00 KM, Gradu Ljubuški 28.000,00 KM, Općini Grude 36.000,00 KM i Općini Posušje 26.000,00 KM. Preostali dio sredstava namijenjen za programe kulture, koji iznosi 108.500,00 KM, Vlada Županije Zapadnohercegovačke će raspodijeliti naknadnim donošenjem odluke o programu utroška preostalog dijela sredstava.


Odluku o korištenju sredstva „Kapitalni izdaci – nabava opreme“ (sa podračuna za zaštitu, unaprjeđenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj) utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, kojom se utvrđuje da će se sredstva u iznosu od 100.000,00 KM koristiti za nabavu vozila, računalne opreme, namještaja te radne i materijalne opreme za čuvare šuma.

Izvor:vladazzh.com

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!