BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

GRAD LJUBUŠKI

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam XXVII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 14.08.2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:

1. Usvajanje zapisnika s XXVI. sjednice Gradskog vijeća,

2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje Ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama,

4. Prijedlog Zaključka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevnog zemljišta.

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,

Tihomir Kvesić

error: Content is protected !!