U četvrtak 5. listopada 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 19. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Donesen novi Poslovnik o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke


Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Poslovnik o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke, kojim se detaljnije uređuje organizacija i način rada, postupak i način sazivanja sjednice, dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga akata, postupak razmatranja materijala, način izvršavanja akata, osnivanje stalnih i povremenih tijela Vlade, prenošenje ovlasti, javnost rada Vlade i druga poslovnička pitanja od značaja za rad Vlade.


Temeljni razlog za donošenje ovog Poslovnika je usklađivanje s odredbama Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke, koji je donesen 2021. godine. Također, bilo je potrebno izvršiti nomo-tehničko usklađivanje propisa s Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u tijelima uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj.


Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.


Rješenje o imenovanju za člana Školskog odbora


Nakon provedene natječajne procedure, na upražnjeno mjesto za člana Školskog odbora Srednje strukovne škole Široki Brijeg, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke imenovan je Stipan Zovko iz Širokog Brijega.

Izvor: vladazzh.com

error: Content is protected !!