Vlada entiteta Federacija Bosne i Hercegovine prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o identificiranim potrebama za pokretanje inicijative prema Vijeću ministara BiH za zaštitu interesa Federacije BiH od posljedica izgradnje HE Ulog u Republici Srpskoj i sedam mini hidroelektrana, koji čine hidroenergetski sustav Gornja Neretva.

Prve informacije

Informacija sadrži kronologiju postupanja federalnih institucija od 2009. godine kad su federalna ministarstva poljoprivrede, vodprivrede i šumarstva, te okoliša i turizma zaprimile prve službene informacije o projektu izgradnje HE Ulog, a nakon čega se pisanom korespondencijom u više navrata pokretala inicijativa za osiguranje sudjelovanja javnosti u procesima izdavanja vodnih akata iz oblasti voda prema Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu RS-a. 

Navedeno je da nadležni organi za vode Federacije BiH nisu nikada dobili traženu dokumentaciju kako bi se iskoristila zakonska odrednica i to odredba člana 129. stav 3. Zakona o vodama RS koja propisuje da “ukoliko se u postupku donošenja vodopravnog akta, a posebno vodnih smjernica, utvrdi postojanje razloga iz kojih proizilazi da će objekat, instalacija ili predložena aktivnost koja se nalazi ili odvija na teritoriji Republike Srpske imati negativne utJEcaje na vodne resurse na teritoriji Federacije BiH, nadležni organ RS-a, prije donošenja vodopravnog akta, pribavit će mišljenje nadležnog organa Federacije”.

U Informaciji se, između ostalog, zaključuje da nadležni organi Federacije BiH nisu bili uključeni na adekvatan način u ovaj postupak, odnosno na transparentan način iako se to tražilo službenim putem u više navrata. Posebno se skreće pažnja za HES ”Gornja Neretva” o kojem FMOIT i FMPVŠ ne raspolažu o informacijama o trenutnom stanju realizacije istih, a što je slučaj i kod drugih zahvata na vodama u entitetu RS kad isti imaju utjecaj na vode na teritoriji Federacije BiH.

Štetno djelovanje na području općine Konjic

Iz Vlade FBiH priopćeno je da se u Informaciji navodi i to da je FMOIT u STUDENOM 2020. godine od Tajništva Konvencije o zaštiti Europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) informiran da se vodi postupak protiv BiH vezano za HE Ulog i HES Gornja Neretva. Navedeno je i to da je Tajništvo Stalnog komiteta Bernske konvencije 12. i 13. rujna 2023. godine donio odluku u kojoj se, između ostalog, konstatuje da je “Biro podsjetio da je BiH dio Bernske konvencije kako bi poštovala međunarodne standarde i ponovno pozvao vlasti zemlje da prate poziv međunarodne zajednice suspenzijom ovog neodrživog projekta. Biro je također primijetio da koncesije još uvijek nisu otkazane za dvije faze hidroelektričnog sustava Gornja Neretva, te da projekt Gornji Horizonti hidroelektrane još uvijek traje”.

“Uzimajući u obzir raspoložive informacije, postoje opravdane indicije da će gradnja i upotreba HE Ulog imati štetno djelovanje na prostoru općine Konjic u Federaciji BiH, kao i na Emerald mrežu. Također, nisu urađene opsežna geološka i geotektonska istraživanja, bez kojih postoji opravdana sumnja da izgradnjom ovog objekta može biti ugrožena sigurnost stanovništva i materijalnih dobara nizvodno u dolini Neretve. Istaknuto je i da nisu na adekvatan izvršena hidrološka mjerenja”, navodi se u saopštenju iz Vlade FBiH.

Indicija je, navodi se u Informaciji, i da će doći do negativnog uticaja nizvodno od visokih vodostaja, te bi za iste bilo potrebno prezentirati sustav planiranja prihvata visokih vodostaja, kako bi se ostvario uravnoteženi prijem visokih voda. S obzirom da je planirani rok za završetak i puštanje elektrane u rad kraj 2023. godine, nadležni organi FBiH ne raspolažu podacima o planiranom režimu rada HE Ulog i ista će imati direktan utjecaj na područje nizvodno od hidroelekttrane kao i nikako manje važno uticaj na rad nizvodnih hidroelektrana na Neretvi.

S ciljem iznalaženja najboljeg rješenja kako bi se spriječile posljedice koje izgradnja hidroelektrana na području RS-a ima na stanje voda i okoliša u cjelini nizvodno u Federaciji BiH, u skladu sa ovom Informacijom i utvrđenim stanjem FMOIT i FMPVŠ predložili Vladi Federacije BiH zaključak koji je danas i usvojen.

Autor: Bljesak.info

error: Content is protected !!