Nezavisni operator sistema (NOS) BiH priopćio je da se utvrđuju okolnosti ispada dijela Elektroenergetskog sistema (EES) BiH, koji se dogodio danas u 12.25 sati, a prema prvim informacijama razlog su problemi u prenosnoj mreži u regiji i preopterećenje ključnih 400kV interkonektivnih vodova.To je za direktnu posljedicu imalo kaskadno prenošenje poremećaja na EES BiH.Sličan scenarij dogodio se i 20. lipnja ove godine, kada je došlo do problema u EES Grčke, Sjeverne Makedonije, Albanije i Crne Gore. Pravovremenom intervencijom operativnog osoblja i lokalizacijom problema na granici sa Crnom Gorom spriječeno je širenje raspada elektroenergetskog sustava BiH.S obzirom na to da se u današnjim okolnostima poremećaj kaskadno prenio i na Hrvatsku sa kojom Bosna i Hercegovina ima najveći broj interkonektivnih dalekovoda, nije bilo moguće spriječiti raspad elektroenergetskog sustava BiH.Trenutno je cijela regija pogođen kaskadnim ispadom dalekovoda i to: BiH, Albanija, Crna Gora, Hrvatska, te dio Srbije.Vrše se operativni koraci ka postupnom uključenju konzuma i proizvodnih jedinica, energizacijom glavnih 400kV i 220kV transformatorskih stanica iz pravca Ugljevika i Tuzle ka Banja Luci, Sarajevu i Mostaru, te od Hrvatske ka Mostaru 4, Prijedoru 2, Kaknju, Jablanici.Normalizaciju stanja otežavaju visoki naponi u 400kV i 220kV mrži, koji onemogućuju uključenje dalekovoda.- Napominjemo da je, prije današnjeg incidenta, elektroenergetski sustav BiH koji je pod konstantnim nadzorom operativnog osoblja NOSBiH-a, radio u punom kapacitetu, sa normalnim pogonskim parametrima ključnih elektroenergetskih objekata u Bosni i Hercegovini – navodi se u priopćenju NOS-a BiH.

error: Content is protected !!