Sarajevski mediji stvaraju sliku, koja ne odgovara stvarnom stanju na terenu u razdoblju od 1941. do 1945. godine na ovim područjima. U BiH u Drugom svjetskom ratu u redovima partizana poginulo je više bh. Hrvata, iako su bili malobrojniji u BiH, nego tadašnjih BH Muslimana. Također i obrnuto, u redovima ustaša i domobrana, poginulo je više tadašnjih Muslimana, nego li bh. Hrvata. (Izvor: V. Žerjavić).

U partizanskim postrojbama je tijekom Drugog svjetskog rata poginulo 11.000 Muslimana iz BiH i 17.000 bosanskohercegovačkih Hrvata, a sukladno popisu iz 1931. godine u Bosni i Hercegovini je živjelo 718 tisuća Muslimana ili 30,9% i 548 tisuća katolika (pretežno Hrvati) ili 23,6% ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine.

U sljedećim tablicama se vidljivi odnosi poginulih i tadašnji udjeli u stanovništvu Bosne i Hercegovine:

Kada se podaci prenesu na područje cijele bivše države, sudioništvo u partizanskom pokretu Muslimana na prostoru ondašnje Jugoslavije je bilo 2,5% u relativnom iznosu, iako su Muslimani (preteča današnjih Bošnjaka) činili 11,5% u udjelu stanovništva bivše države! To se najbolje vidi iz izvješća koje je Tito dao londonskom Timesu od 16. svibnja 1944. godine o nacionalnom sastavu pripadnika NOVJ-a, gdje je utvrđeno da je etnički sastav tadašnjih partizana sljedeći: „44% Srba, 30% Hrvata, 10% Slovenaca, 5% Crnogoraca, 2,5% Makedonaca i 2,5% Muslimana.“

Nizak udio Muslimana u NOB-u je ponukao dopukovnika Hamdiju Omanovića na trećem zasjedanju ZAVNOBiH-a održanom 26.travnja 1945. godineu Sarajevuda izjavi:

„Neki ljudi govore da muslimani nisu pošli za ustaškim pokretom, da se nisu našli u redovima ustaša i okupatora, ali, drugovi i drugarice, mi muslimani moramo priznati da se ogromna većina muslimana našla na strani okupatora”.

U prilog toj činjenici je podatak o broju Narodnih heroja koji su proglašeni na teritoriju bivše Jugoslavije. Naime, samo 45 Muslimana proglašeno je Narodnim herojima od ukupno 1322 na području bivše Jugoslavije, što čini postotak od 3,4% od ukupnog broja Narodnih heroja.

Iznenađujuće je i da je u području Zapadne Hercegovine – u Ljubuškom i djelomično Grudama – bio jak antifašistički pokret među bh. Hrvatima. Ljubuški je primjerice dao 60 poginulih bh. Hrvata u partizanskim snagama tijekom Drugog svjetskog rata i dva Narodna heroja iz redova Hrvata.

Izvor: Dnevnik.ba

error: Content is protected !!