Hrvatski politolog, afrikanolog i diplomat Ivan Iveković umro je u subotu u Zagrebu nakon teške bolesti, doznaje se u obitelji.

Iveković je rođen 1938. u Zagrebu, francuski College Marceau maturirao je 1956. u Parizu, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Od 1961. do 1991. obnašao je niz dužnosti u saveznim partijskim i državnim tijelima, te bio jugoslavenski ambasador u Tanzaniji (1981-1984) i Egiptu (1989-1991).

Bio je glavni urednik časopisa za društvena pitanja Naše teme u Zagrebu (1980-1981.), bavio se međunarodnim poslovima u kojima se bio usredotočio na komparativnu politiku i afrikanologiju,

Od 1992. do umirovljenja je predavao je komparativnu politiku, te ideologiju i razvoj na Američkom sveučilištu u Kairu, gdje je stekao zvanje redovitog profesora, nakon čega se vraća u Hrvatsku i prati procese na Bliskom istoku, na Balkanu i na području Kavkaza i Centralne Azije.

Od 2009. do 2014. objavio je desetke analitičkih članaka na zagrebačkom portalu H-Alter.org.

Među inim autor je knjiga Palestinski oslobodilački pokret (Beograd, 1976.) Afrika u transformaciji (1985.) i Afrika u borbi za drugu nezavisnost (1990.) objavljenih u Hrvatskoj, Neopatrijarhat i političko nasilje (1996.), Politička ekonomija etnonacionalnih i regionalnih sukoba na području bivše Jugoslavije i Transkavkazije (2001.), izdanih u Italiji, te Bliski istok i Sjeverna Afrika; uvod u politiku i razvoj (Egipt, Kairo, 2007).

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!