Narodna skupština Republike Srpske danas će, na zahtjev predsjedatelja Predsjedništva BiH Milorada Dodika, održati posebnu sjednicu na kojoj će jedina točka dnevnog reda biti – ocjena rada visokog predstavnika, primjena Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH u razdoblju razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je jučer poslije skupštinskog Kolegija da će uvodno obraćanje o temi imati Dodik.

Dodik je izjavio nedavno da očekuje da Narodna skupština Republike Srpske usvoji zaključak o neprihvaćanju imenovanja novog visokog predstavnika u BiH, ako ono bude provedeno na nezakonit način kao što je to bio slučaj s većinom dosadašnjih.

U materijalu, koji je predložen Narodnoj skupštini za današnju posebnu sjednicu, navodi se da je značajan doprinos visokih predstavnika produbljivanju nerazumijevanja i netrpeljivosti između konstitutivnih naroda kao nositelja suvereniteta BiH i da je krajnje vrijeme da, umjesto novog pokušaja bespravnog i nezakonitog imenovanja novog, Ured visokog predstavnika bude zatvoren.

Podsjeća se da je tumačenjem Aneksa 10 tako da mu ovaj aneks daje ovlasti da vlada putem odluka, izvansudskim putem kažnjava i sebi dodjeljuje druga autokratske ovlasti, visoki predstavnik prekršio obavezu tumačenja u dobroj mjeri po osnovu Bečke konvencije o ugovornom pravu.

– Visoki predstavnik povremeno pogrešno tvrdi da ima više zasebnih izvora ovlasti – Aneks 10, zaključke Upravnog odbora PIC-a i rezolucije Vijeća sigurnosti UN. Stvarnost je, međutim, da Aneks 10 definira tek njegove zadatke, da Upravni odbor PIC-a nikada nije raspolagao pravom uređivati ili definirati mandat i ivlasti visokog predstavnika, a da Vijeće sigurnosti nikada nije usvojio dopune ovlasti visokog predstavnika iz Aneksa 10, tako da su svi postupci visokog predstavnika koji idu izvan okvira ovog aneksa – piše u materijalu.

Bilo koja odluka visokog predstavnika ne može imati pravnu snagu sve dok strane kojima su odluke upućene ne pristanu na njihovu primjenu sa stanovišta prava.

– S tim u vezi, a imajući u vidu da je visoki predstavnik uveliko prekoračio ulogu dodijeljenu Aneksom 10, u potpunosti je opravdano ignoriranje diktata visokog predstavnika nametnutih kršenjem ograničenja njegovih ovlaštenja iz ovog aneksa – naglašava se u materijalu.

Da bi se kvalificirala za članstvo u EU, BiH mora postati zemlja koja može upravljati sama sobom, čiji se suverenitet u potpunosti poštuje.

– Ovo neće biti moguće sve dok visoki predstavnik bude prisutan u BiH i dok bude prisvajao ovlasti da putem odluka nameće zakone, mijenja Ustav i kažnjava kako mu se prohtije, uz potpuno zaobilaženje daytonskog ustavnog sustava i međunarodnog prava. Ako BiH želi postandržava s punim suverenitetom i članica EU, prisustvo visokog predstavnika u BiH mora se okončati – navodi se u materijalu.

Početak posebne sjednice zakazan je za 12 sati.

/HMS/

error: Content is protected !!