Općinski sud u Sarajevu potvrdio je opužnicu Tužiteljstva Sarajevske županije protiv Nedima Zuke zbog krivičnog djela zlouporaba položaja ili ovlasti.

Optuženi se tereti da je od listopada 2018. do lipnja 2020. godine radeći u „UniCredit” banci na poslovima starijeg referenta za podršku rizičnom poslovanju, u više navrata prebacivao novac sa računa klijenta na svoj tekući račun i to ukupno 10.457,48 KM.

Optuženi je u transakcijama lažno prikazao da su isplate izvršene putem interneta preko „PeyPal“ računa, pri čemu je verifikaciju spornih transakcija, koju inače vrši drugi uposlenik u skladu sa pravilom „četiri oka“, vršio sa korisničkog naloga kolegica kada su one bile odsutne.

Postupajući tužitelj je u optužnici predložio optuženom zabranu vršenja poziva, aktivnosti ili dužnosti u sektoru bankarskog poslovanja u trajanju od godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!