Španjolski parlamentarni zastupnici danas su velikom većinom glasova legalizirali eutanaziju.

Eutanazija je u Španjolskoj legalizirana usprkos snažnom protivljenju Katoličke crkve i desnih stranaka.

Vladin prijedlog zakona o eutanaziji, koja će se moći provoditi samo pod striktno propisanim uvjetima, izglasan je većinom od 198 glasova za naspram 138 glasova protiv. Dva zastupnika bila su suzdržana.

Zakon o eutanaziji sljedeće godine još mora proći proceduru u Senatu. 

Što mora napraviti osoba koja želi eutanaziju u Španjolskoj?

Prijedlog zakona navodi da osoba koja pati od ozbiljne ili neizlječive bolesti ima pravo zatražiti pomoć pri umiranju, pod uvjetom da to zatraži kako bi izbjegla neizdrživu patnju.

Zahtjev mora biti podnesen u pismenom obliku, a onda mora biti ponovljen nakon petnaest dana. Potom ga moraju odobriti dva liječnika, nakon čega zahtjev ide na nadležnu komisiju.

Zdravstvenim djelatnicima koji ne žele sudjelovati u postupku priznaje se pravo na prigovor savjesti. 

Trošak procedure ići će na račun državnog proračuna.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!