Sa 115 glasova, Hrvatski je sabor pravnicu Tenu Šimonović Einwalter izabrao za novu pučku pravobraniteljicu sljedećih osam godina. 

Njezina protukandidatkinja Sandra Hančić u tajnom je glasanju dobila samo jedan glas.

Tena Šimonović Einwalter dolazi iz Ureda pravobranitelja, od 2013. bila je zamjenica prethodne pučke pravobraniteljice Lore Vidović kojoj je mandat istekao 1. ožujka i nije se natjecala za novi.

Od 2003. radno je iskustvo stjecala u Ministarstvu za europske poslove i Ministarstvu vanjskih poslova, a u Uredu pučkog pravobranitelja je od 2008. godine.

Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, u svom je radu samostalan i neovisan.

Pravobranitelj ima najmanje troje zamjenika koje, na njegov prijedlog, bira Sabor na osam godina.

Pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici imaju imunitet, kao i saborski zastupnici te se na njih na odgovarajući način primjenjuju odredbe Ustava o imunitetu zastupnika. Ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost, niti biti članovi političke stranke.

Na javni poziv za pravobranitelja prijavilo se petero kandidata, nakon što je jedna kandidatura ‘otpala’ jer nije imala potpunu dokumentaciju te su obavljeni razgovori s četvero preostalih, Saboru su na izbor predložene Šimonović Einwalter i Hančić.

Javni poziv definirao je da za pravobranitelja može biti izabrana osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, završen studij prava, najmanje 15 godina radnog iskustva u struci.

Tražilo se i da bude istaknuti stručnjak koji u javnosti uživa ugled osobe visokih moralnih načela te zaštitnika i promicatelja ljudskih prava i sloboda, odnosno vladavine prava, osoba koja nije osuđivana i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti te osoba koja nije član političke stranke.

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!