Ljubuški priprema svoju strategiju razvoja za razdoblje 2021. – 2027. godine.

Nacrt je pripremljen, zainteresirana javnost može ga pronaći na službenoj mrežnoj stranici Grada Ljubuškog, ljubuski.ba, do 24. travnja tekuće godine dostaviti prijedloge za izmjene i dopune i tako dati konkretan i izravan doprinos da strategija bude što kvalitetnija i obuhvati stvarne potrebe žitelja Ljubuškog, piše Večernji list BiH.

Naslanja se na strategiju razvoja za razdoblje 2019. – 2024. godine i predstavlja ključni strateško-planski dokument koji treba poticati budući rast i razvoj Ljubuškog.

Mnoštvo podataka

Na 89 stranica mnoštvo je različitih analitičkih podataka, pokazatelja, smjernica i zaključaka iz društvenog i gospodarskog života, koji upućuju kako i kojim putem ići da bi se do 2027. godine ostvario zacrtani napredak i poboljšao i unaprijedio opći standard stanovništva.

U prvoj polovini dokumenta predstavljena je strateška platforma i situacijska analiza, koja sadrži geografski položaj i prirodne značajke Ljubuškog, demografske karakteristike, pregled stanja i kretanja u gospodarstvu, na tržištu rada, u društvenom razvoju, infrastrukturi i javnim uslugama, zatim zaštitu okoliša, stanje prostorno-planske dokumentacije i analizu proračuna i projekcije sredstava za financiranje realizacije strategije razvoja.

U drugoj polovini je SWOT analiza, vizija razvoja i strateški ciljevi, prioriteti i mjere, ključni strateški projekti, provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata, indikativni financijski okvir, okvir za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju strategije razvoja, prilozi, sažeti pregled strategije razvoja i na kraju detaljan pregled mjera.

Blizu pet tisuća zaposlenih

Za javnost je nesumnjivo zanimljivo kakav se, prema planu strategije, može očekivati napredak do 2027. godine, izražen u brojevima, kada se usporedi s podacima iz 2019. godine, kao polazne godine i polazne vrijednosti. U 2027. godini Ljubuški bi trebao imati 4948 zaposlenih i 2445 nezaposlenih, prema 4713 zaposlenih i 2574 nezaposlenih, koliko ih je bilo u 2019. godini. U 2019. godini bila su 2152 priključka na kanalizacijsku mrežu i 6150 pretplatnika računa za vodu, a u 2027. godini trebalo bi biti 2600 priključaka na kanalizacijsku mrežu i 6450 pretplatnika računa za vodu.

U 2019. godini Ljubuški je imao 300.000 turističkih posjeta, a prema planu strategije, do 2027. godine broj bi se popeo na 500.000 posjeta i 5000 noćenja.

Prosječna ocjena u osnovnim i srednjim školama 2019. godine bila je 4, u 2027. godini trebala bi biti 4,5 u srednjim i iznad 4 u osnovnim školama.

Broj posjetitelja kulturnih sadržaja s 1200 godišnje, koliko ih je bilo u 2019. godini, trebao bi se popeti na 2000 u 2027. godini. U 2019. godini 65 osoba s teškoćama u razvoju imalo je pristup rehabilitacijskim sadržajima, a 2027. godine pristup bi trebalo imati 80 osoba.

U 2019. godini 28 posto stanovništva Ljubuškog bilo je priključeno na kanalizaciju i 85 posto priključeno na vodovod, plan je da do 2027. godine 40 posto bude priključeno na kanalizaciju i 95 posto na vodovod.

Prihodi od naplate parkiranja u 2019. godini iznosili su 115.118 maraka, u 2027. godini trebali bi iznositi 126.630 KM.

Troškovi grijanja s 200.000 KM u 2019. godini trebali bi se smanjiti na 160.000 KM, a troškovi održavanja rasvjete s 200.000 KM na 180.000 KM.

Sedmogodišnje razdoblje

Za iduće sedmogodišnje strateško razdoblje u Ljubuškom je planirano realizirati šest ključnih strateških projekata: revitalizacija tvrđave hercega Stjepana i izgradnja posjetiteljskog centra Gračine, Ljubuški outdoor festival, izgradnja kanalizacijske mreže – zapadni krak, izrada regulacijskog plana Duhanske stanice Ljubuški, izgradnja vodovodne infrastrukture i izgradnja zelene tržnice.

Strategiju razvoja Grada Ljubuškog pripremio je razvojni tim, uz tehničku i stručnu podršku osiguranu kroz Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), a koji predstavlja zajednički projekt švicarske vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP).

Piše: Ivan Kaleb / Večernji list

error: Content is protected !!