Skupština Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) nakon razmatranja, na sjednici održanoj u srijedu u Mostaru, usvojila je Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana županijskog Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) za 2021. godinu.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana ZZO HNŽ-a za 2021. godinu (Rebalans) planirani su ukupni prihodi u iznosu od 148.609.000 maraka ili 2,06 posto više u odnosu na Financijski plan 2021. godine, priopćeno je iz Skupštine HNŽ-a.

Preneseni višak iz ranijeg perioda planiran je u iznosu od 3.000.000 maraka više u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu. Navedenim Rebalansom za ovu godinu sredstva će se transferirati ugovornim domovima zdravlja u svrhu pomoći financiranja zdravstvenih usluga za liječenje oboljelih od covida-19.

Razmotrena je Informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u HNŽ-u. U Informaciji koja je prezentirana od strane predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ-a, direktora Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a, ministra unutarnjih poslova HNŽ-a i ministra obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a navedeno je da je epidemiološka situacija izuzetno teška, te da se usložnjava od početka ožujka 2021. godine.

Posebno zabrinjava, navode, da je tjedna incidenca oboljelih od koronavirusa na 100.000 stanovnika u HNŽ-u za period od 22. ožujka. do 28. ožujka 633,58, dok je u istom periodu tjedna incidenca za Mostar 1049,29.

Nakon izlaganja predstavnika resornih ministarstava i diskusije zastupnika, Skupština HNŽ-a usvojila je 12 zaključaka.

Županijska Skupština poziva građane HNŽ-a i sve pravne osobe da dosljedno poštuju epidemiološke mjere propisane od nadležnih institucija, te izražava zahvalnost svim zdravstvenim radnicima u županiji na nadljudskim naporima koje čine u pružanju zdravstvene zaštite građanima HNŽ-a, posebno oboljelim od covida-19.

Skupština traži da inspekcijski organi jedinica lokalne samouprave i nadležnih ministarstava i drugih organa HNŽ-a intenziviraju svoje aktivnosti na kontroli poštivanja važećih epidemioloških mjera.

Zadužuje se Vlada HNŽ-a da pokrene izmjene i dopune važećih zakona u cilju definiranja sankcija za kršenje propisanih epidemioloških mjera, kao i da odmah donese potrebne odluke i iz Proračuna HNŽ-a za 2021. godinu transferira ukupna sredstva za drugi kvartal sa stavki “Grant općinama (Domovi zdravlja)” i “Subvencije za bolnice”.

U donesenim Zaključcima Skupština od Vlade FBiH traži da u što kraćem roku izvrši raspodjelu sredstava iz Proračuna Federacije BiH, a koja su predviđena za zdravstvene ustanove. Skupština očekuje da se po mjerljivim i točno utvrđenim kriterijima sredstva dodijele svim bolničkim ustanovama u Federaciji BiH.

Skupština posebno inzistira da se u obrazovnim ustanovama u HNŽ-u poduzmu sve potrebne epidemiološke mjere kako bi se bez rizika za zdravlje učenika, studenata i nastavnog osoblja završila školska i akademska godina, uz što manje online nastave.

Zadužuje se Vlada HNŽ-a da razmotri mogućnost izmjene Odluke o pokretanju postupka javne nabavke od 26. veljače, te da eventualno izdvoji sredstva na ime povećanih troškova u zdravstvenim ustanovama Županije u tijeku pandemije.

Od svih javnih zdravstvenih ustanova u Županiji Skupština traži da osiguraju pravo na zdravstvenu zaštitu građanima HNŽ-a.

“Pozivamo sindikate zaposlenih u zdravstvu da prihvate ponudu Vlade HNŽ-a za zaključenje kolektivnog ugovora, imajući u vidu da je u trenutnoj situaciji to jedino rješenje koje se može ispoštovati”, naglasili su iz županijske Skupštine.

Zadužuje se Vlada da kontinuirano radi na poboljšanju ukupnog stanja u oblasti zdravstva HNŽ-a s težištem na osiguranje potpunog obujma prava pacijenata i poduzimanju mjera koje će unaprjeđivati materijalni status zdravstvenih radnika.

Obvezuje se Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a da razmotri mogućnost sufinanciranja lijekova koji se ne nalaze na bolničkoj listi, a koriste se za liječenje covid pacijenata.

Skupština također traži da se intenzivira rad centara za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja u cilju pravovremenog pružanja psihosocijalne pomoći.

Uz to, predlaže se Vladi HNŽ-a i jedinicama lokalne samouprave da putem Civilne zaštite formiraju timove u koje bi angažirali i volontere za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijama građana oboljelim od koronavirusa, stoji u priopćenju.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!