Na izvanrednoj sjednici u petak Vlada SŽ je usvojila nove higijensko-epidemiološke mjere, na osnovu preporuka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva SŽ, te njima djelomično ublažila prethodne.

Radi se o sljedećim mjerama:

1. Dozvoljava se rad ugostiteljskim subjektima na način da se dozvoljava vršenje usluge dostave hrane i pića, šalterska prodaja hrane i pića te posluživanje hrane i pića u vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta, odnosno u prostoru za usluživanje na otvorenom ( ljetna bašta, terasa i vrt ) uz uvjet da je prostor otvoren s najmanje tri strane, bez obzira da li je navedeni prostor natkriven, uz vidljivo obilježavanje stolova za sjedenje, prisustvo maksimalno 4 (četiri) osobe za jednim stolom i uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera;

2. Dozvoljava se rad fitness centara i teretana isključivo za individualne treninge računajući da je za svaku osobu potrebno 7 m², a ne više od 20 osoba;

3. Dozvoljava se rad wellness i spa centara računajući da je za svaku osobu potrebno 7 m², a ne više od 20 osoba;

4. Zabranjuje se rad javnih bazena, uz izuzetak održavanja trenažnih procesa u bazenima koji su predviđeni za plivače i paraplivače, reprezentativce i profesionalne vaterpolo ekipe uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera;

5. Odgojno – obrazovni proces odvijat će se prema do sada važećem modelu – online;

6. Izuzetno od točke 5. ovog zaključka dozvoljava se održavanje praktičnih vježbi i ispita za studente u prostorijama visokoškolskih ustanova u grupama do 20 lica i uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera;

7. Nastava u Javnoj ustanovi Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo, Javna ustanova Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, Javna ustanova Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo i Javna ustanova Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo u produženim boravcima i internatima i Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nastavljaju s radom u prostorijama škole i u skladu s Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11/4-34-2024-4/21 od 12.03.2021. godine;

8. Učenicima u inkluziji potrebno je omogućiti praćenje nastave u prostorijama škole, a sve u skladu s Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje Sarajevske županije broj: 11/4-34-2024-4/21 od 12.03.2021. godine;

9. Dozvoljava se rad produženog boravka za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole uz strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera;

10. Ukida se zabrana korištenja započetih i planiranih godišnjih odmora u 2021. godini, kao i korištenja preostalog dijela godišnjih odmora iz 2020. godine i naredba za hitan povratak sa započetih godišnjih odmora iz 2021. godine, kao i godišnjih odmora iz 2020. godine, svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u  SŽ određenih Zaključkom Vlade SŽ broj: 02-04-10017-26/21 od 18.03.2021. godine;

11. Produžava se primjena ostalih Naredbi i Preporuka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva SŽ usvojenih zaključcima Vlade Sarajevske županije broj: 02-04-10017-26/21 od 18.03.2021. godine, broj: 02-04-13319-5/21 od 26.03.2021. godine, broj: 02-04-14991-4/21 od 01.04.2021. godine i broj: 02-04-14991-4.1/21 od 01.04.2021. godine;

12. Vlada Kantona Sarajevo će pratiti epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, te će u skladu s utvrđenim stanjem i preporukama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva SŽ po potrebi revidirati donesene mjere;

13. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 12.04.2021. godine do 19.04.2021. godine do 5:00 sati ujutro i objavit će se u “Službenim novinama SŽ”.

Izvor:N1

error: Content is protected !!