Vlada Federacije BiH usvojila je danas na sjednici dva programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ime subvencije javnim i privatnim poduzećima za uvezivanje radnog staža, u ukupnom iznosu od 10.000.000 KM

Riječ je o grant sredstvima namijenjenim za izmirenje dugovanja poduzeća za neuplaćene doprinose samo po osnovu obaveza za MIO zaposlenicima koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu ili će ih steći do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu, po raspisanom javnom pozivu. Rezultat realizacije ovih programa je rješavanje socijalnog statusa zaposlenika kroz umirovljenje.

Program za javna poduzeća vrijedan je 7.000.000 KM i namijenjen kompanijama osnovana po Zakonu o privrednim društvima (u kojima FBiH ili županije imaju udio u vlasništvu najmanje 50 posto plus jedna dionica), sa sjedištem u FBiH, a čija je osnovna djelatnost proizvodnja u metalnoj, elektro i automobilskoj, zatim industriji građevinskog materijala, drvnoj, papirnoj i grafičkoj industriji, proizvodnji tekstila, kože i obuće, te kemijskoj i industriji gume i plastike, prehrambenoj, kao i namjenskoj industriji.

Pravo učešća po ovom programu imaju i poduzeća u stečaju, ali ne i ona koja su likvidirana. Za sredstva ne mogu aplicirati ni gospodarska društva koja su bila korisnici grantova dodijeljenih u proračunskoj 2020., kao i prethodnim godinama, u kojima su sredstva dodjeljivana za ove namjene, a koja ih nisu opravdala, odnosno ukoliko neutrošene iznose nisu vratili na Jedinstveni račun Trezora FBiH.

Programom za privatna pouzeća su, za iste namjene, planirana 3.000.000 KM, a to su ona u kojima privatne osobe imaju udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50 posto plus jedna dionica.

Korisnici sredstava, po oblastima djelatnosti, isti su kao i za javna poduzeća, izuzev što na listi privatnih nema kompanija iz namjenske industrije.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!