Jednoglasno usvojenim Prijedlogom Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe šest ljubuških vinarija dobilo je na korištenje poljoprivredno zemljište na ulazu u Ljubuški, poznatije kao Plantažu na kojoj će uskoro biti podizani novi nasadi vinograda.

Po provedenom postupku koncesiju su dobili Vinarija Buntić, Vinogradi Nuić d.o.o., Catena, Vino Milas, JSB i Vinarija Majić d.o.o., a zemljište je podijeljene na parcele od četiri do pet hektara.

 • Rješavanje situacije s Plantažom je bilo među našim prioritetima. Drago mi je da nakon provedenog natječaja, na ovaj način, preko naših domaćih vinara, vraćamo uzgoj vinove loze na ulaz u Ljubuški. Hvala im što su izrazili spremnost da ulažu, a Grad Ljubuški će sve poljoprivrednike pa tako maslinare i vinare pomagati koliko to bude moguće – rekao je gradonačelnik Vedran Markotić dodavši kako će se krajem ovog tjedna pristupiti potpisivanju ugovora.

Osim ove, na VI. sjednici Gradskog vijeća pred vijećnicima su se našle još 22 točke dnevnog reda, a sve one o kojima su glasovali su jednoglasno usvojene, među kojima i izvješća o radu za proteklu godinu i programa rada za ovu godinu Glazbene škole Ljubuški, JP „Radio Ljubuški“, JU „Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju“, JU „Kulturno-športski centar“ Ljubuški i JP Parkovi d.o.o. Ljubuški.

Jednoglasno usvojenim odlukama o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture i športa, promijenjen je dosadašnji način dodjele sredstava namijenjenih za ove kategorije.

 • Idući tjedan će biti raspisan natječaj gdje će se moći prijaviti športski klubovi, kulturne institucije, zaslužni pojedinci i u roku mjesec dana će znati s kojim iznosom će moći raspolagati u 2021. godini što će i njima olakšati – obrazložio je gradonačelnik Markotić.

Današnji dnevni red je izgledao ovako:

 1. Usvajanje zapisnika s V. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Glazbene škole Ljubuški,
 3. Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu JP Radio Ljubuški d.o.o.,
 4. Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju,
 5. Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,
 6. Izvješće o radu za 2020. godinu, Program rada i financijski plan za 2021. godinu JP Parkovi d.o.o. Ljubuški,
 7. Trogodišnji Plan poslovanja za period 2021. – 2023. godinu JP Parkovi d.o.o.,
 8. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2020. godinu
 10. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa,
 11. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture,
 12. Prijedlog Odluke utvrđivanjima uvjeta i kriterija, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnih vijeća Grada Ljubuškog sa Javnim oglasom za izbor i imenovanje,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanja članova Povjerenstva za izbor predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnih vijeća Grada Ljubuškog,
 14. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog
 16. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
 17. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
  a) „Vinarija Buntić“ vl. Marin Buntić,
  b) Vinogradi Nuić d.o.o. zastupan po direktoru Josipu Nuiću,
  c) Catena d.o.o. zastupana po direktoru Slavenu Petrušiću,
  d) „Vino Milas“ vl. Zdenko Milas,
  e) „JSB“ vl. Leon Begić,
  f) Vinarija Majić d.o.o. zastupana po direktoru Vjekoslavu Majiću,
 18. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog i Ante (Ivan) Bilića, Ane (Ivan) Premelč i Miroslava (Ivan) Bilića,
 19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju prostornog plana Grada Ljubuškog 2015.- 2025.
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Ljubuškog
 21. Prijedlog Odluke o izmejnama i dopunama o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
 22. Prijedlog Rješenja o Prijedlogu imenovanja člana Školskog odbora Glazbene škole Ljubuški
 23. Prijedlog rješenja o ;
  a.) razrješenju Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta drugog svjetskog rata i poraća
  b.) razrješenju Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta drugog svjetskog rata i poraća

Poslušajte integralnu snimku sjednice

Poslušajte izjavu gradonačelnika Vedrana Markotića nakon sjednice

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!