Grad Široki Brijeg izdao je lokacijsku dozvola za zahvat u prostoru: rekonstrukcija tržnice i uređenje okolne javne površine.

U sklopu urbanističkog rješenja ovog područja planira se rekonstrukcija postojeće tržnice, zatvaranjem iste, zbog poboljšanja radnih uvjeta, izgradnja novog prilaza s Trga širokobrijeških žrtava stubištem i dizalom kao i uređenje vanjskog okolnog prostora uz rijeku Lišticu, gdje se aktivira javna pješačka komunikacija prema sjeveru.

Detalji oko uređenje šetnice prema sjeveru uz rijeku Lišticu kao i ostale javne površine bit će naknadno obrađeni.

Rekonstrukcija:

  • postojeći objekt zadržava svoju namjenu,
  • arhitektonsko oblikovanje objekta: zadržati osnovni urbanističko-arhitektonski koncept originalnog projekta, kao i prilagoditi obilježjima autohtone arhitekture korištenjem građevinskih materijala i elemenata građenja primjerenih na tom području, uz mogućnost suvremenog tretmana,
  • postojeća otvorena tržnica se zatvara, dim. 17,40 x 15,90 m + 4,75 x 3,65 m, površine 263,30 m2 + vjetrobran 15,5 m2, te se planira izgradnja vjetrobrana sa zapadne strane,
  • vrši se dogradnja stubišta i dizala s zapadne strane tj. s Trga žrtava rata za prilaz tržnici i pješačkoj stazi, uz uređenje okoliša i zadržavanje postojećih prilaza,
  • uređenje parcele: maksimalno ozeleniti, sačuvati postojeće kvalitetno zelenilo, uređenje ostalog neizgrađenog dijela građevne čestice obuhvaća popločavanje, nasipavanje prirodnim materijalima i sl.,
  • parkirališni prostor: javne gradske parkirališne površine,
  • priključke objekta na infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja i elektroopskrba) riješiti s nadležnim javnim poduzećima,
  • ostali uvjeti: sve radove izvesti sukladno tehničkim propisima i pravilima struke.

Rekonstrukcijom objekta tržnice osigurati da se ne ugroze i ne naruše tehnički uvjeti ostalih poslovnih prostora, a prilikom izvođenja moguće su manje izmjene zbog prilagođavanja terenu.

Lokacijsku dozvolu, urbanističko tehničke uvjete i grafički prikaz možete pogledati OVDJE.

Prema informacijama koje su već stizale iz Gradske uprave, projektom će se aplicirati na određene fondove kako bi se osigurala sredstva. Vjerujemo kako će i realizacija bit u skorije vrijeme. Grad Široki Brijeg zaslužuje uređeni prostor tržnice, ali i prostor uz rijeku Lišticu.

Izvor: Vrisak.info