Hrvatska kina zabilježila su u pandemijskoj, 2020. godini za 48 posto manji broj predstava u odnosu na prethodnu godinu, 70 posto manje posjetitelja i isto toliko manji ukupni bruto prihod, podaci su Državnog zavoda za statistiku RH.

Zbog zatvaranja svih kulturno-obrazovnih institucija uslijed pandemije najveći broj kinematografa, čak njih 51 posto radilo je od sedam do deset mjeseci. Broj predstava bio je 99 106, a posjetitelja 1 503 306. 

– Na razini svih županija vidi se znatan pad u broju predstava i posjetitelja, osim u Karlovačkoj županiji, u kojoj se pak broj predstava i posjetitelja povećao u odnosu na 2019., priopćeno je.

ljetnim kinima, kojih je u Hrvatskoj šest, primijećen je suprotan trend – ona su u odnosu na 2019. imala 108 posto više predstava te 53 posto više posjetitelja. Ljetna i putujuća kina imala su i najmanji pad prihoda, za 11 posto.

– Iz toga je vidljivo da se mnogo više posjetitelja u ovim okolnostima, zbog epidemioloških mjera, odlučilo za gledanje filmova na otvorenome, napominje se.

 Iznimno u ovoj godini, pet kinooperatera sa stalnom dvoranom imalo je, uz svoje standardne projekcije u zatvorenoj dvorani, i gostujuće vanjske projekcije. Udio predstava i posjetitelja domaćeg filma u 2020. bio je dva posto.

U 2019. godini bruto prihod od redovitog kinematografskog sadržaja bio je 160 365 123, a od alternativnog sadržaja 1 351 524, dok je u 2020. prvi bio 47 474 883, a drugi 252 302 kuna. Pad prihoda neminovno je prouzročio i pad zaposlenih u kinima, za 14 posto.

Podaci su rezultat obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju kinematografi. Prošle je godine u Hrvatskoj radilo 75 kinematografa, od kojih 46 ih ima jednu dvoranu ili ekran, a 22 više dvorana. Ukupno je bilo 174 dvorana/ekrana i 34 303 sjedala.

Bilo je 18 samostalnih kinematografa, a u sastavu drugih poslovnih subjekata 57 kinematografa, i to 11 u sastavu poduzeća za prikazivanje filmova, 34 u sastavu kulturno-obrazovnih ustanova, a 12 u sastavu drugih ustanova/poduzeća.

Izvor:hrt.hr