U Konjević Polju jutros je počelo rušenje pravoslavne crkve iz dvorišta  Fate Orlović. Rušenje odnosno izmještanje crkve je završeno oko 13.00 sati, a Fata je poslije dvadeset godina čekanja dočekala pravdu.

Pravoslavna crkva je srušena do temelja, a još se odvozi materijal prema Bratuncu na mjesto gdje je planirano građenje nove crkve.

Europski sud za ljudska prava u Strazburu, u listopadu 2019. godine donio je presudu u kojoj je naloženo uklanjanje crkve sa imanja obitelji Orlović.

U njenom dvorištu u mjestu Konjević Polje, crkva je napravljena 1998. godine. Ona je u to u vrijeme sa sedmero djece bila u izbjeglištvu.

Izvor:pogled.ba