Srednja strukovna škole Ruđera Boškovića Ljubuški objavila je obavijest o upisu učenika u 1. razrede u školskoj 2021.2022.u školskoj 2021.2022.

Upisni krug:
-Prijava učenika za upis 28. i 29. lipnja 2021. godine od 8-14 sati
– Objava rezultata (rang liste) biti će na školskoj oglasnoj ploči, 01. srpnja 2021. godine
– Upis učenika nakon prvog upisnog kruga vršiti će se 02. srpnja od 8-12 sati

Na natječaj za upis učenik prilaže:
– Prijavu za natječaj
– Rodni list
– Svjedodžbu o završenom sedmom (VII), osmom (VIII) i devetom (IX) razredu osnovne škole (original svjedodžbe)
– Rješenje ovlaštenog gradskog/općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenje o razvrstavanju te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju)
– Mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za učenike sa zdravstvenim teškoćama – učenike s invaliditetom)
– Potvrda o Ministarstva branitelja za djecu poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70 posto)