U Neumu su se okupili čelnici županijskih skupština iz Federacije BiH, a razgovaralo se o ulozi koje županije imaju u procesu približavanja BiH Europskoj uniji.

Kako je rekao Tomislav Martinović, županija će zauzeti daleko važniju ulogu u procesu europskih integracija nego je to sada slučaj jer praksa pokazuje kako županije već participiraju u europskim projektima i imaju značajnu komunikaciju sa strukturama u Bruxellesu.

Više u prilogu RTV HB.

Izvor:RTV HB

error: Content is protected !!