Sa osobnom iskaznicom iz i u BiH i zemlje regije, uz maksimalno zadržavanje do 90 dana. To je, između ostalog, cilj Regionalnog sporazuma o slobodi kretanja. BiH sa svim zemljama regije, osim sa Kosovom, ima bilateralne sporazume o takvoj mogućnosti prelaska granice.

“Bosna i Hercegovina ima potpisan bilateralni sporazum sa Srbijom i Crnom Gorom, kao i Albanijom i Sjevernom Makedonijom koji omogućuje državljanima navedenih zemalja prelazak državne granice s osobnom iskaznicom kao važećom putnom ispravom”, poručila je Franka Vican, glasnogovornica Granične policije BiH.

Šta je sa državljanima BiH porijeklom sa Kosova?

Zbog toga bi na ovaj način bilo riješeno dugogodišnje pitanje i problemi koji brojni državljani BiH porijeklom sa Kosova imaju već godinama. Pojedini članovi porodice Miharema Zejnullahija nisu se vidjeli više od deset godina. Dobro poznate administrativne i političke prepreke problem su u rješavanju egzistencijalih pitanja.

“Počevši od pitanja mirovine, od pitanja zdravstva, od pitanja promjene nekih grešaka u administraciji, mi to nemamo jer BiH ne priznaje rodni list, ni taj smrtni list, niti jednu potvrdu BiH ne priznaje, što je suprotno jer Kosovo priznaje sva dokumenta BiH”, izjavio je Miharem Zejnullahu.

Bi li potpisivanjem ovakvog sporazuma značilo i priznavanje nezavisnosti Kosova?

U tekstu se tvrdi da naziv ne prejudicira stavove o statusu. Nadalje stoji da će sve dosadašnje biti uzete u obzir i postupano na odgovarajući način. Još značajnije pitanje je, ako i kada zažive mnogobrojne inicijative o regionalnoj suradnji koliko će to zaista doprinijeti napretku regije?

“Bez obzira na sav politički trud, sve ono malo ekonomske prednosti koje može donijeti jače ekonomsko uvezivanje bez uvezivanja regije s EU neće doći do ekonomskog napretka, kojem se nadaju svi građani u regiji”, istakao je Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost.

Hoće li BiH stići ratificirati Sporazum?

Sve zemlje regije pa i Kosovo razmatrale su Nacrt sporazuma čije usvajanje se predviđa u oktobru na regionalnom sastanku u Sloveniji. Zbog kompliciranog sistema upitno je kako će i da li će BiH stići ratificirati Sporazum. Uvidom u tekst nacrta jasno da Sporazum može stupiti na snagu danom potpisivanja, dok se ratificiranje možda nikad i ne dogodi, kakav je također slučaj sa sporazumom o granicama između BiH i Hrvatske.

“Ako nema čvrstog pritiska EU, a ja bih bio spreman reći, ako nema čvrstog pristika SAD-a od nekih sporazuma nema ništa kao što nije bilo ni do sada”, mišljenja je Miharem Zejnullahu.

Dokaz rečenog je činjenica da je Regionalni sporazum o slobodi kretanja iniciran na Berlinskom procesu još 2014. godine, dok ulogu koordinatora ima Vijeće za regionalnu suradnju iz kojeg za N1 kratko ističu proces pregovora i sastanaka je još uvijek u tijeku.

Dnevnik.ba

error: Content is protected !!