Ministarstvo obrane raspisalo je javni natječaj za prijam u kadetsku službu, na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva, a rok za podnošenje prijava je 16. kolovoza ove godine.

Iz MORH-a su u srijedu priopćili da će u akademskoj godini 2021./2022. u status kadeta/kadetkinja u jesenskom upisnom roku na prvu godinu preddiplomskog studija Vojnog inženjerstva biti primljeno do 70 kandidata/kinja.

Uvjeti koje kandidati/kinje moraju ispunjavati za prijam u kadetsku službu su hrvatsko državljanstvo, da su rođeni 1999. godine ili kasnije, da su završili četverogodišnju srednju školu.

Uvjet je i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti, da nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama RH , da su redovito upisani na prvu godinu redovitog studija (u drugom upisnom roku u rujnu 2021.)

ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage, koji će se po pozivu MORH-a utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Zainteresirani kandidati/kinje trebaju se prijaviti u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Pismene prijave trebaju sadržavati zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela, presliku osobne iskaznice i uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete i koji se u propisanom postupku i roku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Oni koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz ovog natječaja krajem kolovoza bit će pozvani na pripremni kamp.

Nakon završenog preddiplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!