Broj poslovnih subjekata tijekom prošle godine na prostoru Federacije BiH je rastao unatoč pojavi pandemije koronavirusa. Pokazuju to podaci Federalnog zavoda za statistiku obrađeni u dokumentu “Makroekonomski pokazatelji po županijama FBiH”. – Ukupan broj poslovnih subjekata na dan 31. 12. 2020. iznosi 114.867, što je više za 1,7% u odnosu na prethodnu godinu, piše Večernji list BiH.

Gdje ima najviše subjekata Registriran broj pravnih osoba u FBiH na dan 31. 12. 2020. godine iznosi 62.180, što je više za 2,3% u odnosu na prethodnu godinu – navodi se u dokumentu. Dalje se ističe kako su na dan 31. 12. 2020. godine u Federaciji BiH bile registrirane ukupno 30.773 poslovne jedinice u sastavu pravnih osoba ili 0,3% manje nego u 2019. godini. Pod jedinicama poslovnih subjekata podrazumijevaju se organizacijske jedinice u sastavu poslovnog subjekta (radionice, skladišta, uredi, stovarišta, predstavništva, prodajna mjesta itd.) smještene na geografski određenom mjestu. Fizičke osobe obrtnici jesu osobe koje samostalno vrše djelatnosti, obavljaju djelatnost obrta i slobodnih zanimanja u svoje ime i za svoj račun.

– Broj registriranih fizičkih osoba obrtnika u 2020. godini iznosio je 52.687, što je više za 1% u odnosu na 2019. – stoji u navedenom dokumentu. Kao i dosadašnjih godina, gledano po županijama, najveći broj poslovnih subjekata na kraju 2020. registriran je u Sarajevskoj županiji, i to s udjelom od 28,2% u odnosu na ukupan broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH, zatim u Tuzlanskoj županiji s udjelom od 18,4%, dok je najmanji udio registriran u Posavskoj županiji s 1,4% i Bosansko-podrinjskoj s 0,9% u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH.

Poslovanje obrtnika

Najveći broj pravnih osoba na kraju 2020. godine registriran je također u Sarajevskoj županiji (32,3% u odnosu na ukupan broj pravnih osoba u Federaciji BiH), a najmanji broj u Bosansko-podrinjskoj županiji (0,9% u odnosu na ukupan broj pravnih osoba u Federaciji BiH). Najveći broj fizičkih osoba obrtnika na kraju 2020. godine registriran je u Sarajevskoj županiji (23,5% u odnosu na ukupan broj obrtnika u FBiH), a najmanji u Bosansko-podrinjskoj županiji (0,9% u odnosu na ukupan broj obrtnika u Federaciji BiH). Srednjobosanska županija tijekom prošle godine bilježila je 5318 pravnih i 5468 fizičkih osoba.

Na području Hercegovačko-neretvanske županije tijekom pandemijske 2020. godine djelovale su 7463 pravne osobe i 6739 obrtnika, a na području Zapadnohercegovačke županije 3369 pravnih osoba i 2228 obrtnika. U Hercegbosanskoj županiji, prema podacima iz dokumenta “Makroekonomski pokazatelji po županijama Federacije BiH”, vidljivo je kako su tijekom 2020. godine poslovala 2232 pravna subjekta i 1375 obrtnika.

Izvor:vecernji.ba

error: Content is protected !!